Gårdsbutiker lockar allt fler

Det har blivit viktigare att veta var maten vi äter kommer ifrån. Vi handlar gärna närproducerat och allra helst direkt av bonden. Nästan hälften av svenskarna har handlat i en gårdsbutik i år. Det visar en ny Novus-undersökning från Landshypotek Bank.

Idag vill vi gärna veta varifrån maten kommer. Ett sätt kan vara att handla direkt där den produceras, i en gårdsbutik. En undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Landshypotek Bank visar att 41 procent av svenskarna handlar i gårdsbutik minst en gång per år.

– Det är en mycket positiv trend att allt fler vill veta matens ursprung och ser möjligheterna i vardagen för närproducerad mat. Att handla i gårdsbutikerna visar att vi bryr oss om vad vi stoppar i oss och det är positivt för svenska lantbruket, säger Margareta Lindahl, rörelsechef på Landshypotek Bank, som ägs av jord- och skogsbrukare i Sverige.

Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad mellan stad och landsbygd. Även de som bor i storstäderna väljer att handla i gårdsbutik någon eller några gånger per år. Dock har de som bor på landsbygden större tillgång till gårdsbutiker och handlar därför oftare i dem. De som handlar allra flitigast i gårdsbutiker är värmlänningarna och smålänningarna.

– Vi ser att allt fler lantbrukare väljer att komplettera sin verksamhet med en gårdsbutik för att kunna sälja direkt till matkonsumenterna. Vi ser också motsvarande intresse hos konsumenterna att få komma närmare produktionen i lantbruken. Det visar på värdet och kvaliteten i det närproducerade, säger Margareta Lindahl.

Antalet gårdsbutiker i Sverige har växt kraftigt på senare år.  Idag finns ungefär 2 000 gårdsbutiker runtom i Sverige enligt LRF:s beräkningar.

”Hur ofta köper du lokal mat i en gårdsbutik?”                      

SvarAllaStorstäderÖvriga städerLandsbygd
Minst en gång i veckan4 %2 %4 %5 %
Någon eller några gånger i månaden10 %5 %12 %14 %
Någon eller några gånger per år27 %28 %27 %26 %
Mer sällan37 %40 %36 %36 %
Har aldrig handlat i en gårdsbutik22 %25 %21 %20 %

Frågan ställdes av Novus med 2 000 svarande i oktober 2016.

Läs mer om gårdsbutiker i Landshypotek Banks Trendrapport 2016.

För ytterligare information och kommentarer:

Sofie Essayh, Kommunikatör Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se