Karolin Kull berättar om Mathems framgångresa på regionmötet i Linköping

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Östergötland till regionmöte. Vid mötet i Linköping deltar Karolin Kull från Mathem som gästtalare och berättar om hur en idé vid köksbordet idag blivit en mataffär på nätet med 800 anställda. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet äger rum ikväll på Collegium i Linköping med start 17.30. 

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta Lindahl. Lars Öhman, ordförande i region Östgöta och i huvudstyrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening, berättar om föreningens utveckling och presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Stig-Arne Bojmar kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Östergötland.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 24,3 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Östgöta.

Mötet äger rum på onsdag 16 mars på Collegium i Mjärdevi Science Park, Teknikringen 7 i Linköping med start kl. 17.30.