Kvartalsrapport 1 2016: Starkare resultat för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter att förbättra resultatet. Rörelseresultatet stärktes under årets första kvartal med drygt 58 miljoner kronor jämfört med samma period 2015.  Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner förbättrades resultatet med närmare sex miljoner kronor. 

- Vi växer både vår utlåning och inlåning, och fortsätter att förbättra vårt resultat. Inledningen på året stärker oss på vår utvecklingsresa mot att bli en ännu bättre bank för våra kunder, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Resultatförstärkningen beror på starkare såväl räntenetto som nettoresultat av finansiella transaktioner. Samtidigt är kostnaderna i linje med föregående år. Även jämfört med förra kvartalet har resultatet förbättrats. Bankens utlåning uppgår efter första kvartalet till 65,1 miljarder kronor och inlåningen till 10,7 miljarder kronor.

Landshypotek Bank utvecklas för att möta den förändring som sker inom marknaden för utlåning till jord och skog. Med strukturomvandlingen bedriver en del lantbrukare verksamheter i form av allt större företag, nischade eller med flera ben. Andra kunder satsar på en mindre verksamhet, kanske med förädling och direktförsäljning till kund. Många kunder väljer att bo på landet, men att leva på tjänsteinkomst istället för att driva ett aktivt jord- och skogsbruk.

- Vi ska vara till för dem alla. Den ökade variationen ger oss stora möjligheter dels att ytterligare diversifiera vår verksamhet, dels att växa med fler kunder. Vi har under kvartalet stärkt kontakten med kunder som bor på en gård men framförallt har inkomst från tjänst. Gensvaret från kunderna har varit stort och välkomnande, konstaterar Liza Nyberg.

Utifrån utvecklingen hos kunderna, samt kapital- och regelförändringar, förändrar Landshypotek Bank sina exponeringsklasser och avser att ansöka om en ny grundläggande internmetod för riskklassificering (IRK) för företag. Banken har också med marginal tagit höjd för det ökade kapitalbehov som uppkommer till följd av förändringen. Både Fitch och Standard & Poor´s har bekräftat Landshypotek Banks rating efter det att banken aviserat förändring av exponeringsklasserna.

Landshypotek Bank kvartal 1 i korthet: se nedan
Landshypotek Bank kvartal 1 i helhet: http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/20160426_delararsrapport_q1.pdf

Landshypotek Bank första kvartalet i korthet

Januari – mars 2016 jämfört med januari – mars 2015
• Rörelseresultatet uppgår till 115,4 (56,7) MSEK.
• Underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 74,9 (69,0) MSEK.
• Räntenettot har ökat med 5,2 MSEK och uppgår till 176,5 (171,4) MSEK.
• Kostnaderna har ökat och uppgår till 96,5 (95,7) MSEK.
• Kreditförluster netto har minskat och uppgår till –8,3 (–9,4) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 65,1 (62,2) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 10,7 (6,8) miljarder SEK, en ökning med 3,9 miljarder SEK.

Januari – mars 2016 jämfört med oktober – december 2015
• Rörelseresultatet uppgår till 115,4 (62,7) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 74,9 (67,8) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 176,5 (189,0) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 96,5 (117,7) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till – 8,3 (– 7,3) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 65,1 (64,5) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 10,7 (10,3) miljarder SEK.