Lokala råvaror i fokus på Landshypoteks regionmöte i Örebro

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Örebro till regionmöte. På mötet blir det fokus på lokala råvaror och värdet av en levande landsbygd. Vid mötet deltar som gästtalare Roger Hjälm, krögare och verksamhetschef vid Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog och pratar om vikten av lokalt producerade råvaror. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.  Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls idag på Regnbågen i Brunnsparken i Örebro med start kl. 18.00

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av vd Liza Nyberg. Inga-Lill Gilbertsson, styrelseledamot berättar om föreningens utveckling Per-Olof Hilmer, styrelseledamot presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Johan Asklund kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Örebro och regionordförande Lars-Johan Merin håller i värdskapet.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 9,8 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Örebro.

Mötet hålls den 16 mars på Regnbågen i Brunnsparken i Örebro med start kl. 18.00