Niklas Ringborg ny distriktschef för Landshypotek Bank i Östergötland

Landshypotek Bank är på en utvecklingsresa och växer med nya tjänster och en förstärkt organisation. Niklas Ringborg har rekryterats till ny distriktschef för att leda den fortsatta utvecklingen för jord- och skogsbrukarnas bank i Östergötland. 

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank och finansierar företagande på landsbygden och boende på gårdar. Östergötland är ett av nio av bankens distrikt med kontor i Linköping och Jönköping.

- Det känns verkligen spännande att få bli en del av och leda distrikt Östergötland. Jord- och skogsbruket är viktigt i Östergötland och vi har stark kompetens för att möta kunderna. Jag ser fram emot att både förvalta och utveckla det fina arbete som görs i distriktet.

- Jag är även uppväxt i Valdemarsvik varför jag brinner extra mycket för att få vara med och utveckla detta område, säger Niklas Ringborg.

Niklas Ringborg har jobbat på Landshypotek Bank sedan 2014 och har tidigare varit kundansvarig på kontoret i Nyköping. Han är utbildad jägmästare och har tidigare arbetat inom Holmen skog AB och som ansvarig för jakt och viltvården på privata egendomar. Niklas har även som entreprenör arbetat med att ta fram skogsanalysverktyg som flera banker använder. Därtill har Niklas Ringborg en bakgrund som elitidrottare och tävlade på elitnivå inom skeetskytte med flertalet SM-guld, ett EM-silver och flera topplaceringar på VM och i världscupen.

- Vi utvecklas för att följa kunderna och ge bästa stöd i finansieringsfrågor. Östergötland är Landshypotek Banks största distrikt. Niklas Ringborg kommer med sin nyfikenhet, sitt nytänkande och strategiska förhållningssätt kunna leda distriktet i fortsatt god utveckling, säger Margareta Lindahl, Rörelsechef på Landshypotek Bank.

Fakta: Landshypotek Bank är uppdelat i nio försäljningsdistrikt. Distrikt Östergötland är sett till utlåningen Landshypotek Banks största distrikt. Distriktet består av kontoren Linköping och Jönköping, och omfattar idag 11 medarbetare plus chef och har en affärsvolym på drygt 11 miljarder kronor. Landshypotek Bank är en medlemsägd bank och överskottet i banken delas ut till kunderna som även är medlemmar och tillsammans äger banken. I år delades 24,3 miljoner kronor ut till jord- och skogsbrukare i Östergötland.