Nio av tio vill öka självförsörjningen i Sverige

Idag är Sverige till hälften självförsörjande på livsmedel. En ny undersökning visar att nio av tio svenskar vill öka graden av självförsörjning. En orolig omvärld gör att frågan om nationell livsmedelsproduktion åter är aktuell.

Graden av självförsörjning på livsmedel har sjunkit i Sverige de senaste decennierna. Idag är vi självförsörjande till ungefär 50 procent. Det betyder att vi är beroende av att få hälften av all vår mat från andra länder.

En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank visar att nio av tio svenskar, 89 procent, anser att vår nuvarande självförsörjning är otillräcklig. Var femte vill att vi ska vara helt oberoende av importerade livsmedelsvaror. 

– Vi ser ett tydligt engagemang hos allmänheten i den här frågan. Det kan kännas både otryggt och onödigt att vara beroende av import från andra länder. Det är däremot positivt att vår livsmedelsproduktion återigen har blivit en fråga på dagordningen, säger Margareta Lindahl, rörelsechef på Landshypotek Bank.

Undersökningen

Sverige bör vara helt självförsörjande på livsmedel.21 %
Sverige bör öka självförsörjningen av livsmedel jämfört med idag.68 %
Sverige bör ha den självförsörjning av livsmedel som vi har idag.6 %
Sverige bör minska självförsörjningen av livsmedel jämfört med idag.1 %
Jag bryr mig inte om i vilken utsträckning Sverige är självförsörjande på livsmedel eller ej.2 %
Har ingen åsikt/vet ej.3 %

Frågan ställdes av undersökningsföretaget Novus med 2 000 svarande i oktober 2016.

För ytterligare information:
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-2992408

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se