Potatisodlaren Magnus Magnusson visar Korskulla gård för Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Småland

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Småland m.fl. provinser till regionmöte. Och medlemmarna samlas också på en gård med möjligheter. Mötet sker på Korskulla gård där en av Sveriges största potatisodlare, Magnus Magnusson, med eget packeri, distribution och försäljning ger en visning av gården. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.  Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls idag måndag den 14 mars kl. 15-19 med start på Korskulla Gård och sedan möte på Lögnäs Lanthotell i Laholm.

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza Nyberg. Medlemschef och verkställande tjänsteman i den ekonomiska föreningen, Gunnar Lans, presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Mårten Lidfeldt kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Småland. Ingrid Johansson, ordförande i regionstyrelsen, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet tillsammans med representanter från regionstyrelsen i Småland m. fl. provinser.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 17 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Småland m.fl. provinser.

Mötet äger rum på måndag den 14 mars kl. 15-19 med start på Korskulla Gård i Laholm.