Pressinbjudan: Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening

På onsdag den 20 april hålls den årliga föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman samlas Landshypoteks förtroendevalda från hela landet på Moderna Museet i Stockholm för dialog om föreningen och den egna, medlemägda bankens, utveckling. Stämman beslutar även om årets utdelning till medlemmarna där är förslaget är att 149 miljoner går tillbaka till medlemmarna för 2015 års resultat. Årets stämmotalare är Hans Dalborg, hedersordförande på Nordea.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank och överskottet i verksamheten går tillbaka till alla lånekunder som även är medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman presenterar vd Liza Nyberg utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2015. Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2015 och till stämman föreslås att 149 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna, vilket innebär att 149 miljoner går tillbaka till Sveriges jord- och skogsbrukare.

Efter stämmoförhandlingarna, vid cirka klockan 11, kommer stämmotalare Hans Dalborg, hedersordförande i Nordea, att tala om vad som är viktigt att tänka på som bankägare.

Stämman är öppen för externa gäster och media.

Tid: Onsdag den 20 april 2016, kl. 10.00
Plats: Moderna Museet, Stockholm

Program

09.00 Registreringen öppnar.

10.00 Föreningsstämman:
Inledning Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Stämmoförhandlingar, inkl presentation av verksamheten 2015 i Landshypotek Bank av VD Liza Nyberg och Landshypotek Ekonomisk Förening av medlemschef och verkställande tjänsteman Gunnar Lans.

Att tänka på som bankägare. Årets stämmotalare: Hans Dalborg, Hedersordförande Nordea.

12.00 Föreningsstämman avslutas.

Under eftermiddagen hålls program för föreningens förtroendevalda.