Regionmöte i Lycksele för Landshypotek

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Norrland till regionmöte. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls ikväll den 17 mars på Skogsmuseet i Lycksele med start kl. 17.30.

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta Lindahl. Styrelseledamot Kerstin Arnemo berättar om utvecklingen i den ekonomiska föreningen. Medlemschef och verkställande tjänsteman i föreningen, Gunnar Lans, presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Katarina Johansson kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Norrland och Dan Olsson, ordförande i region Norrland håller i värdskapet.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 10 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Norrland

Mötet äger rum idag den 17 mars, kl. 17.30 – 21.00 på Skogsmuseet i Lycksele.