Riksdagens finansutskott undantar jord- och skogsbruksfastigheter från amorteringskrav

Riksdagens finansutskott har i dag beslutat om amorteringskrav på bostadslån. Jord- och skogsbruksfastigheter undantas från kraven. 

”Utskottet vill även framhålla vikten av att jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskravet, vilket regeringen också skriver i propositionen.”, slår Finansutskottet fast med dagens beslut, betänkande 2015/16:FiU30.

I förslaget till tillämpning av amorteringskravet har tidigare även företagare inom jord och skog omfattats av amorteringskrav, om lämnad fastighetspant omfattat en bostadsdel. Landshypotek Bank och Svenska Bankföreningen reagerade starkt på att näringsverksamhet på det viset omfattades och har varit kritisk till konsekvenserna.

Nu är politikerna i finansutskottet tydliga med att jord- och skogsbruksfastigheter ska undantas från kraven.

- Det här är ett väldigt bra och viktigt besked för näringen! Förslaget att näringsverksamhet inom just jord och skog skulle omfattas var principiellt feltänkt och hade riskerat få stora konsekvenser för näringen. Vi är glada att politikerna i finansutskottet lyssnat på oss i branschen och nu så tydligt anger att jord- och skogsbruksfastigheter ska undantas, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

Bakgrund: Mer om Landshypotek Bank och Svenska Bankföreningens kritik på tidigare förslag: http://www.landshypotek.se/om-landshypotek/Press/nyhetsarkiv/landshypotek-bank-kritisk-till-att-jord--och-skogsbruksforetagare-sarskiljs-att-omfatta-bolanekrav/