Seger för lantbruket - Landshypotek Bank vann i HD-dom om EU-stöd

Rättsläget för belåning av EU-stöden till lantbrukare har varit högst oklart. Landshypotek Bank har för branschen drivit en process för att klarlägga det rättsliga läget. Idag kom domen i Högsta domstolen - banken vann.

- Det var ett otroligt viktigt ställningstagande för svenska jord- och skogsbrukare. Många belånar EU-stöden för att bättre kunna planera och driva sina företag över året. Den möjligheten hade riskerat att försvinna med en annan HD-dom, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, chefsjurist på Landshypotek Bank.

Bankerna belånar de EU-stöd jord- och skogsbrukare kan få, vid beslut från Jordbruksverket men innan utbetalning. Rättsprocessen har handlat om vad som gäller om en företagare går i konkurs innan stödmedel utbetalats från Jordbruksverket. Vem tillfaller pengarna? Det oklara rättsläget har påverkat användningen av alla lån med EU-stöd som pant. På sikt, med fortsatt oklarhet, riskerade lånet att försvinna från bankerna.

Nu dömde Högsta domstolen till Landshypotek Banks fördel. Pengarna ska tillfalla banken. Rättsläget har klargjorts.

- Vi har drivit processen för kunderna. EU-kredit är ingen låneprodukt vi som bank bygger vår verksamhet på, men det är en viktig låneform för många av våra kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank har som jord- och skogsbrukarnas bank drivit processen, men har känt stöd från övriga banker som också har stor utlåning till jord och skog.