Standard & Poor´s bekräftar Landshypotek Banks rating

Standard & Poor´s har gjort en särskild översyn av Landshypotek Banks rating. I dag bekräftade ratinginstitutet att bankens ratingbetyg står fast. 

I slutet av mars meddelade Landshypotek Bank att banken förändrar sina exponeringsklasser, vilket får påverkan på bankens regulatoriska kapitalkrav. 

Bankens ratinginstitut, Fitch och Standard & Poor´s, informerades särskilt om förändringen och har också gjort en särskild översyn av bankens rating.  

Fitch meddelade direkt att betyget inte förändras eftersom den underliggande risken inte förändrats.  

I dag bekräftade även Standard & Poor´s gällande betyg. Ratinginstitutet ser ingen omedelbar förändring av bankens intjäning, risk eller kapital med anledning av omklassificeringen. Landshypotek Banks betyg, A- med negativa utsikter, bekräftas därför. De negativa utsikterna härrör dels institutets svenska landsbetyg, dels från att Standard & Poor´s vill följa den strukturella utvecklingen inom svenska jord- och skogsbruket.         

-  Det är glädjande att bägge ratinginstitut nu bekräftat vår rating. Det stärker oss i vår fortsatta utveckling av banken och i det arbete vi nu kommer att göra med att ta in nytt kapital, säger Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.