Stora skillnader i synen på bostad och finansiering i landets tre största städer och övriga landet

Synen på den egna bostaden och på finansiering av bostaden skiljer sig stort mellan boende i Stockholm, Göteborg och Malmö och boende i övriga landet. Utanför storstäderna ses bostaden som just en bostad och inte i lika hög grad som en ekonomisk investering. Storstadsbor pratar betydligt oftare om bostadsmarknaden. Det visar en ny undersökning från Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank gav Novus i uppdrag att undersöka om det finns skillnader mellan hur man ser på bostadsfinansieringen beroende på om man har lån för bostad i de tre största städerna eller i övriga landet. Undersökningen, som är den första i sitt slag, visar att det finns stora skillnader mellan stad och land.

Storstadsboende ser sin bostad mer som en ekonomisk investering och agerar därefter. En större andel prutar på bolånet och anser att det är viktigt att bostaden kan stiga i värde. I undersökningen kan man bl.a. se att 39 procent av storstadsborna omförhandlar sina bolån varje år medan det i övriga landet är 25 procent som omförhandlar sina lån varje år. Storstadsborna är även mer benägna att byta bank för att få bättre villkor på sina lån. Fler utanför storstäderna har starka känslor för sin bostad och vill inte flytta såvida de inte blir tvungna till det.

Sex av tio storstadsbor pratar ofta om bostadsmarknaden med sina vänner, medan det utanför storstäderna bara är fyra av tio som ofta pratar om bostadsmarknaden med sina vänner. Tilliten till banken är större utanför storstäderna. Fler utanför de tre storstäderna tror inte banken lånar ut mer än vad bolånekunden har råd med.

- Boendet betyder mycket för oss alla. Vi har dock sett en utveckling där storstädernas problem och utmaningar tas som utgångspunkt för det banker gör och för politiska regleringar. Undersökningen visar att det riskerar att leda fel i beslut och agerande. Vi behöver både banker och politik som gör det möjligt att bo och leva i hela landet, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

I undersökningen kan bl.a. följande mönster urskiljas mellan boende i de tre storstäderna och utanför storstäderna:

• 61 % i Stockholm, Göteborg och Malmö uppger att de ofta pratar om bostadsmarknaden med sina vänner jämfört med 38 % utanför landets tre största städer.
• 28 % i de tre största städerna anger att de har ”lågt förtroende” som svar på frågan ”vilket förtroende har du för att banken inte lånar ut mer pengar till dig än vad du har råd med?” jämfört med 18 % utanför större städer.
• 39 % i de tre större städerna omförhandlar sina lån varje år jämfört med 25 % utanför större städerna.
• 71 % i de större städerna har starka känslor för sin bostad och vill inte flytta såvida de inte blir tvungna till det jämfört med 82 % utanför de tre större städerna.

- Det är viktigt att vi banker kan låna till boende i hela landet. Många av de regleringar som tagits fram de senaste åren har haft ett tydligt storstadsperspektiv. Det riskerar att hindra nödvändiga satsningar som enskilda vill stå för på landsbygden, säger Liza Nyberg.

Läs hela undersökningen: http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/nyhetsarkiv/skillnad-syn-pa-boende-och-finansiering-stad-och-land.pdf