Thomas Bjuresten ny distriktschef för Landshypotek Bank på Gotland

Landshypotek Bank växer och utvecklas med nya tjänster och en förstärkt organisation. Thomas Bjuresten har nu rekryterats till ny distriktschef för att leda den fortsatta utvecklingen för jord- och skogsbrukarnas bank på Gotland.

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank och finansierar företagande på landsbygden och boende på gårdar. Distriktet för Gotland är ett av nio av bankens distrikt med kontor i Visby.

- Det känns verkligen roligt att nu jobba på Landshypotek Bank. Jord- och skogsbruket är betydelsefullt och har en stark närvaro på Gotland. Här växer också en stor entreprenörsverksamhet fram vid sidan av det traditionella jordbruket. Vi har en viktig uppgift i att möjliggöra den fortsatta utvecklingen och vi har ett bra team med stark kompetens för att möta jord- och skogsbrukarna här på Gotland, säger Thomas Bjuresten.

Thomas Bjuresten är nyanställd på Landshypotek Bank men har lång erfarenhet från bankverksamhet. Han kommer närmast från en roll som butikschef för FOREX Bank på Gotland där han arbetat sedan 2014 och haft ansvaret för allt som rör butiken och marknaden på Gotland. Dessförinnan arbetade Thomas sju år på Nordea med privat- och företagskunder. Tidigare i sitt yrkesliv har Thomas även arbetat 20 år som officer på Gotland.

Landshypotek Bank är på en tillväxtresa och har under de senaste åren starkt utvecklat verksamheten, med bland annat ett sparande för landsbygden och nya digitala tjänster. Bankens kärnverksamhet är kreditgivning till professionella jord- och skogsbrukare och entreprenörer på landsbygden som utvecklar företagsamhet utifrån sin jord- och skogsbruksfastighet. Kundansvariga på distrikten runt om i landet möter framförallt dessa jord- och skogsbruksföretagare.

- Vi utvecklas för att följa kunderna och ge bästa stöd i finansieringsfrågor. Thomas Bjuresten har mycket god kunskap om den lokala marknaden och kreditgivning. Jag är jätteglad att vi nu har kunnat rekrytera Thomas Bjuresten för att fortsatt leda verksamheten på Gotland, säger Margareta Lindahl, Rörelsechef på Landshypotek Bank.

Fakta: Landshypotek Bank är uppdelat i nio försäljningsdistrikt. Distriktet Gotland har kontor i Visby. Totalt har Landshypotek Bank lånat ut 2,5 miljarder inom distriktet. Landshypotek Bank är en medlemsägd bank och överskottet i banken delas ut till kunderna som även är medlemmar och tillsammans äger banken. I år delades 4,7 miljoner kronor ut till jord- och skogsbrukare på Gotland.