Tre nya ledamöter i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening

Erik A Eriksson, Lars-Johan Merin och Kristin Johansson är nya i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening. Trion valdes in onsdagens stämma i Stockholm. Styrelsen är övergripande ansvarig för ägarstyrningen av Landshypotek Bank och relationen med föreningens medlemmar.  

• Erik A Eriksson, är jord- och skogsbrukare i Klässbol i Värmland. Erik A Eriksson har tidigare varit riksdagsledamot. I Riksdagen var han bl.a. ledamot i Näringsutskottet och ersättare i Skatteutskottet. Erik har under många år även skapat sig en god erfarenhet av styrelsearbete, där Konsum Värmland är ett bland andra uppdrag.

• Lars-Johan Merin, är lantmästare med verksamhet i Fellingsbro Lars-Johan Merin har lång erfarenhet från styrelsearbete, både som ordförande i Frö- och oljeväxtodlarna och som ledamot, däribland tidigare uppdrag i Bergslagens Sparbank.

• Kristin Johansson, har gård i Ruda i Småland. Kristin Johansson är jurist med för styrelsen viktig särskild kompetens inom skatt och regelverksfrågor. Kristin Johansson har även erfarenhet av att sitta i representantskapet i Arla.

Kerstin Arnemo, Rickard Cederholm, Hans Heuman, Per-Olof Hilmér, Hans Pettersson, Pär Sahlin och Lars Öhman valdes om från förgående år. Lars Öhman valdes om som ordförande, ett uppdrag ha haft sedan 2011.

Landshypotek Ekonomisk Förening är en medlemsorganisation för ägandet av Landshypotek Bank. Samtliga av bankens låntagare inom jord- och skog är också medlemmar i föreningen. Föreningen har fem övergripande uppgifter:
• Övergripande styra banken genom ägardirektiv
• Stärka medlemsrelationen
• Ansvara för bankens långsiktiga kapitalförsörjning
• Säkerställa föreningsdemokratin
• Stärka närheten till näringen

Genom föreningen går utdelning tillbaka till medlemmar. Vid stämman fattades beslut om årets utdelning på 149 miljoner till medlemmarna.