158 miljoner kronor i utdelning till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning på 158 miljoner kronor till sina medlemmar. Utdelningen motsvarar 10 procent på medlemmarnas insatser. 

Landshypotek Bank ägs av kunderna som lånar till jord- och skogsverksamhet. De blir alla medlemmar och har en insats Landshypotek Ekonomisk Förening. Utifrån den insatsen och det resultat som den egna banken gör så får medlemmarna utdelning.

Nu föreslår föreningsstyrelsen en utdelning på 158 miljoner kronor, motsvarande tio procent på medlemsinsatsen, för resultatet 2016.

– Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta ge en god och stabil avkastning på medlemmarnas insats. Medlemsinvesteringarna och utdelningen skiljer oss från andra. Vi har haft ett bra år och det är glädjande att vi kan ge en god utdelning på årsresultatet för 2016, säger Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Beslutar Föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag så har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt lämnat 750 miljoner kronor i medlemsutdelning de senaste fem åren. Utdelningen landar med stämmans beslut hos medlemmarna i maj.

Förslaget följer både bankens och föreningens policy om utdelning.

Föreningen hoppas att framöver kunna attrahera nya medlemmar och att många medlemmar tar vara på den investeringsmöjlighet som finns fullt ut.

– Vi vill att fler ska upptäcka den möjlighet som finns med att äga och investera i Landshypotek. Där är utdelningen viktig. Vår bank växer och kapitalbasen där insatskapitalet ingår måste också fortsätta att växa. Vi vill både ha fler medlemmar och vi vill ha fullt ut investerande medlemmar, säger Lars Öhman. 

Medlemmarna har varit engagerade och tillfört cirka 96 miljoner kronor i ökat insatskapital under 2016. Totalt omfattar insatskapitalets del av det egna kapitalet närmare 1,6 miljarder kronor.

Utdelningsbeskedet framgår av den ekonomiska föreningens årsredovisning som i dag publicerades. I årsredovisningen finns att läsa mer om föreningens verksamhet och ekonomi.

Läs hela årsredovisningen på landshypotek.se

För mer information kontakta:
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, Landshypotek Bank, 070 2992408
Sofie Essayh, Kommunikatör, 070 2851363
Gunnar Lans, Verkställande tjänsteman och medlemschef, Landshypotek Ekonomisk Förening, 08-459 04 14

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. I vår öppnar banken upp för att erbjuda bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.