Ägarna i Landshypotek Ekonomisk Förening: ”Positivt utvecklingssteg för vår bank”

Pressmeddelande 26 januari 2017 Landshypotek Bank kommer under våren att öppna för lån till landets husägare. Jord- och skogsbrukarna i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening ser utvecklingen som ett viktigt steg för att stärka banken.   

– Det är väldigt positivt att vår bank nu utvecklas till en bredare bank för allt fler. Fler kunder stärker Landshypotek och gör det möjligt för oss att fortsätta ha den bästa banken för jord- och skogsbrukare, säger Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

När banken breddar sig och blir relevanta för fler kunder, finns också möjlighet för ett ökat intresse hos jord- och skogsbrukskunder.

– Vi hoppas kunna dra nytta av ett växande intresse, nå fler möjliga medlemmar och berätta om den särskilda nyttan det är för jord- och skogsbrukare att vara med i Landshypotek, säger Lars Öhman.   

Landshypotek Bank ägs av 41 000 jord- och skogsbrukare. De har lånat hos banken för sin verksamhet och är organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Medlemmarna kan investera i Landshypotek och ta del av bankens resultat i direkt utdelning. Förra året delades 149 miljoner kronor ut till medlemmarna. 

Bankens nya kunder, de som lånar till hus på privatmarknaden, kommer inte att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen och därmed inte heller bli ägare av banken.

– Centralt i vår affärsmodell är att banken ägs av jord- och skogsbrukare och att överskottet går tillbaka till jord- och skogsbrukare. Det bygger också mycket av bankens unikitet. Vi är övertygade om att det är positivt för de nya kunderna att banken finns för att möjliggöra jordbruks- och skogsföretagande, svensk matproduktion och öppna landskap, säger Lars Öhman. 

För ytterligare information och kommentarer: 

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla och öppnar under våren för lån till husägare. Landshypotek Bank har drygt 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se