Landshypotek Bank delårsresultat kvartal 3 2017: Fortsatt tillväxt och fokus på introduktionen som bolånebank

Landshypotek Bank fortsätter att växa. Både utlåningen och inlåningen har ökat under årets första tre kvartal. Samtidigt har banken påbörjat introduktionen som ny bolånebank på svensk bankmarknad. 

Banken visar ett rörelseresultat för årets tre första kvartal, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, på 277,2 (279,8) miljoner kronor, väl i linje med resultatet för samma period 2016.

- Vi fortsätter att stärka lönsamheten i vår nuvarande affär med tillväxt inom både inlåning och utlåning. Det som präglat kvartalet är dock vår marknadsintroduktion som bolånebank. Under sommarmånaderna har vi alltid många aktiviteter som stärker vår marknadsnärvaro inom jord och skog, men nu har vi också påbörjat en presentation av oss som bank för bolån till hus, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Med nettoresultatet av finansiella transaktioner, som varierar stort mellan kvartalen, landade rörelseresultatet på 233,9 (349,1) för perioden januari-september 2017. Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Banken har 67,6 (66,2) miljarder kronor i utlåning och 12,5 (11,7) miljarder kronor i inlåning.

Räntenettot har förbättrats något under året och kreditförlusterna fortsätter att ligga kvar på en låg nivå. Kostnaderna ökar enligt plan och är en del i utvecklingen för att bli en bredare bank och nå nya kundgrupper.

- Behovet av en ny, men samtidigt trygg bank på bolånemarknaden, har också bekräftats när vi mött vår nya kundgrupp. Det finns ett stort intresse för en annorlunda bank som har samhällsansvaret inbyggt i affärsmodellen och i snart två sekel möjliggjort för svensk matproduktion, öppna landskap och välskötta skogar. Vi jobbar nu hårt för att bli en ännu bättre bank att spara och låna hos, för allt fler kundgrupper, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Läs hela rapporten på Landshypotek Banks webbplats 

Ytterligare kommentarer och information:

Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, 070-299 24 08
Fredrik Sandberg, CFO och tf vice VD Landshypotek Bank, 08- 08-459 04 06
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober kl. 8.45 CET. 

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.


Delårsrapporten för kvartal tre I korthet:

Januari – september 2017 (jämfört med januari – september 2016)
• Rörelseresultatet uppgår till 233,9 (349,1) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 277,2 (279,8) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 577,8 (561,1) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 293,7 (279,4) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till 7,9 (6,8) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 67,6 (66,2) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 12,5 (11,7) miljarder SEK.

Juli – september 2017 (jämfört med april – juni 2017)
• Rörelseresultatet uppgår till 86,2 (83,2) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 86,5 (93,1) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 190,8 (201,4) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 100,4 (103,3) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till 4,1 (5,5) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 67,6 (67,2) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 12,5 (12,4) miljarder SEK.