Landshypotek Bank halvårsrapport: Förbättrat resultat och högt tempo mot att bli bredare bank

Landshypotek Bank förbättrar resultatet och fortsätter att växa. Samtidigt utvecklas banken för framtiden. Första halvåret visar banken ett rörelseresultat, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, på 190,7 miljoner kronor. Det är en förbättring med 18,1 miljoner kronor jämfört med samma period 2016.

Med nettoresultatet av finansiella transaktioner, som varierar stort mellan kvartalen, landade rörelseresultatet på 147,8 (202,8) för första halvåret.

– Vi visar ett starkt resultat samtidigt som vi fortsätter att investera i utvecklingen av banken, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tillförordnad VD, Landshypotek Bank.

Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Banken har 67,2 (65,7) miljarder kronor i utlåning och 12,4 (11,3) miljarder kronor i inlåning. Kostnaderna ligger på samma nivå som förra året och kreditförlusterna minskar.

Under det första halvåret presenterade banken satsningen på att också erbjuda bolån till husägare runt om i landet.

– Stegvis blir vi allt aktivare i vår introduktion på bolånemarknaden. Satsningen är under uppbyggnad men de första kunderna har redan hittat till oss och gått igenom vår nya digitala ansökan. Vi blir med satsningen en större bank, med relevans för fler kunder på den svenska bankmarknaden. Strategin för tillväxt med fler kunder ligger fast. Genomförandet sker i högt tempo, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Under kvartalet delades 158 miljoner kronor ut i utdelning till ägarna, kunderna som lånar till jord och skog, för resultatet 2016. Samtidigt gavs möjlighet att återinvestera delar av den utdelningen. 

– Den positiva synen på framtiden delas av medlemmarna. Många valde att återinvestera sin utdelning under kvartalet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Läs hela rapporten här

Ytterligare kommentarer och information:

Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, 070-299 24 08

Fredrik Sandberg, CFO och tf vice VD Landshypotek Bank, 08- 08-459 04 06

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 Juli 2017 kl. 9.00 CET.  

I korthet:

Januari – juni 2017 (jämfört med januari – juni 2016)

 • Rörelseresultatet uppgår till 147,8 (202,8) MSEK.
 • Underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 190,7 (172,6) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 386,9 (374,3) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 193,4 (196,5) MSEK.
 • Kreditförluster netto har minskat och uppgår till 3,8 (9,7) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 67,2 (65,7) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,4 (11,3) miljarder SEK.

April – juni 2017 (jämfört med januari – mars 2017)

 • Rörelseresultatet uppgår till 83,2 (64,5) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 93,1 (97,6) MSEK
 • Räntenettot uppgår till 201,4 (185,5) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 103,3 (90,1) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till 5,5 (intäkt 1,7) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 67,2 (66,6) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,4 (12,0) miljarder SEK.