Liza Nyberg lämnar Landshypotek Bank

Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank, lämnar banken för att bli VD på Collector AB och Collector Bank. 

Förändringen kommuniceras i dag men Liza Nyberg kommer tillsvidare och under sin uppsägningstid fortsätta att vara VD på Landshypotek Bank.

– Liza har lett banken under en period med starkt förändringsarbete. Vi har haft fokus på att stärka banken digitalt, bredda verksamheten och möta alla de nya regleringskrav som ställs på den finansiella sektorn. Liza har lett arbetet framgångsrikt och med stor energi, säger Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek Bank.

– Landshypotek Bank är i en mycket spännande utvecklingsresa och har en unik plats på bankmarknaden, med den starka ställningen hos jord- och skogsbrukare, samhällsansvaret i affärsmodellen och alla möjligheter att bli en bredare bank för fler på landsbygden. Jag har ett väldigt stimulerande jobb med alla fantastiska medarbetare på banken och engagerade förtroendevalda i föreningen. Erbjudandet att nu ta över ledarskapet på Collector Bank var dock oemotståndligt för mig, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank. 

– Vi fortsätter att arbeta efter vår utvecklingsstrategi och står starkare i dag än när Liza tillträdde. Vi hade givetvis gärna sett att hon fortsatt hos oss, men önskar också all lycka med hennes nya utmaningar, konstaterar Henrik Toll.

Bankens styrelse inleder omedelbart rekryteringen av en ny VD till Landshypotek Bank.

För ytterligare kommentarer och information

Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Tomas Uddins försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08.40 CET.