Ny tillförordnad VD på Landshypotek Bank

Catharina Åbjörnsson Lindgren är ny som tillförordnad VD och Fredrik Sandberg tillförordnad vice VD på Landshypotek Bank.  Förändringen gäller från 1 juni.  

Styrelsen i Landshypotek Bank rekryterar nu en ny VD till Landshypotek Bank, efter Liza Nyberg som blir VD på Collector. Under rekryteringsperioden tillsätter styrelsen Catharina Åbjörnsson Lindgren som i dag är chefsjurist och Fredrik Sandberg, CFO, som VD respektive vice VD i banken.

– Vi är måna om att skapa trygghet och kontinuitet i ledarskapet även under rekryteringsperioden. Det kommer att vara viktigt för att kunna fortsätta hålla tempo i verksamheten och i vår utveckling, säger Henrik Toll, ordförande för Landshypotek Bank. 

Landshypotek Bank har som huvuduppgift att finansiera jord- och skogsbrukare, men har sedan några år även sparande för alla. Under våren har banken även öppnat för bolånekunder.

Catharina Åbjörnsson Lindgren kom från Nordea till Landshypotek Bank 2010. Under hela perioden har hon varit medlem i ledningsgruppen och starkt bidragit till bankens stora utvecklingsresa.

– Jag slås dagligen av all den kraft som finns hos medarbetarna och i vår stora strategiska förflyttning av banken. Jag ser fram emot att fortsätta vår utveckling med breddningen till fler kundgrupper och ökat kundfokus. Det är givetvis både roligt och utmanande att få möjligheten att ytterst leda verksamheten i den här fina banken, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, ny som tf VD på Landshypotek Bank.

För ytterligare kommentarer och kontakt:

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-299 24 08

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 16.05 CET.