Pressinbjudan: Industriprojektet Helios i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Norrland till regionmöte

Regionmöte 2017 i Landshypotek Ekonomisk Förening äger rum på tio platser runt om i landet. För medlemmarna i region Norrland hålls regionmöte torsdag den 30 mars på Östanskärs Jakt och Konferens i Indal. Regionmötet är årets viktigaste mötesplats för medlemmarna som tillsammans äger Landshypotek Bank. 

Gästföreläsare är Ingela Ekebro, platschef på SCA Östrands, som kommer att berätta om Helios, Sveriges största industriprojekt sedan andra världskriget. Hur utvecklingen ser ut och hur behovet av råvara kommer att förändras i tid med att produktionen ökar.

På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i sin egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken.

Landshypotek Bank är en bank i stark tillväxt och bygger för att möta fler av både dagens och framtidens bankkunder, bland annat genom sin digitalisering och systemförbättringar. Under 2017 välkomnar banken fler och öppnar nu även för att erbjuda bolån till husägare utanför storstäderna.

Mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Margareta Lindahl, företagsmarknadschef på Landshypotek Bank. Dan Olsson, regionordförande och Kerstin Arnemo, föreningsstyrelsen, berättar om föreningens aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till utdelning 2017. Landshypotek Banks distriktschef Katarina Johansson kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden.

Landshypotek Bank säkerställer tillsammans med sina kunder att det finns finansiering av svenska gårdar och att överskott i banken hålls inom näringen. I år förslås en utdelning på 158 miljoner kronor till medlemmarna, där 10,7 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna i regionen Norrland.

Mötet äger rum torsdag den 30 mars på Östanskärs Jakt och Konferens i Indal.

Välkomna!

Läs mer om årets möten och spännande program här

För mer information kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. I vår öppnar banken upp för att erbjuda bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.