Pressinbjudan: Livsmedelsproduktionen på agendan när Landshypotek Ekonomisk Förening håller föreningsstämma

Landshypotek Ekonomisk Förening håller föreningsstämma den 27 april. Förtroendevalda från hela landet samlas i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. På stämman tas det beslut om årets medlemsutdelning, där förslaget är att 158 miljoner delas ut till medlemmarna för 2016 års resultat. Årets stämmotalare är Kristina Yngwe, C, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Landshypotek Bank ägs av ca 41 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman presenterar vd Liza Nyberg utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2016.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2016 och till stämman föreslås att 158 miljoner kronor delas ut till medlemmarna, vilket är 10 % på investerat kapital. Det innebär att 158 miljoner går till Sveriges jord- och skogsbrukare.

Efter stämmoförhandlingarna, cirka 11.15, kommer årets stämmotalare Kristina Yngwe, C, vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet att prata under rubriken ”Mer svensk mat för hela Sveriges tillväxt – vägen mot en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja!”

Stämman är öppen för externa gäster och media.

Tid: torsdag den 27 april 2017, kl. 10.00

Plats: M/S Teaterskeppet, Stockholm

Program

09.00 Registrering

10.00 Föreningsstämma

Inledning Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Stämmoförhandlingar, inkl presentation av verksamheten 2016 i Landshypotek Bank av VD Liza Nyberg och Landshypotek Ekonomisk Förening av medlemschef och verkställande tjänsteman Gunnar Lans.

11.15 Stämmotal

”Mer svensk mat för hela Sveriges tillväxt – vägen mot en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja!” Årets stämmotalare: Kristina Yngwe, C, vice ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

För mer information:

Sofie Essayh, kommunikatör på Landshypotek Bank, 070-285 13 63