Pressinbjudan: Maten i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Mälarprovinserna till regionmöte

Regionmöte 2017 i Landshypotek Ekonomisk Förening äger rum på tio platser runt om i landet. För medlemmarna i Mälarprovinserna hålls regionmöte tisdag den 28 mars på Fiholms Säteri, Västerås. Regionmötet är årets viktigaste mötesplats för medlemmarna som tillsammans äger Landshypotek Bank. 

Gästföreläsare är Richard Tellström docent och måltidsforskare, just nu verksam vid Stockholms universitet. Richard har även medverkat i SVT:s Historieätarna. Han kommer att prata om hur människors ideal omsätts i livsmedelskonsumtionen, och varför vi aldrig kan köpa oss en individuell matkultur utan endast handla de varor som också andra konsumerar. Våra matval är heller aldrig fasta genom livet utan vi äter på ett sätt när vi är unga och på ett annat sätt när vi blir äldre. Han menar att poängen med mat och dryck alltid ska matcha våra olika livsfaser.

På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i sin egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken.

Landshypotek Bank är en bank i stark tillväxt och bygger för att möta fler av både dagens och framtidens bankkunder, bland annat genom sin digitalisering och systemförbättringar. Under 2017 välkomnar banken fler och öppnar nu även för att erbjuda bolån till husägare utanför storstäderna.

Mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Liza Nyberg, vd, på Landshypotek Bank. Karin Andersson, regionordförande och Richard Cederholm, föreningsstyrelsen, berättar om föreningens aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till utdelning 2017. Landshypotek Banks t.f. Distriktschef Ulrik Granath kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden.

Landshypotek Bank säkerställer tillsammans med sina kunder att det finns finansiering av svenska gårdar och att överskott i banken hålls inom näringen. I år förslås en utdelning på 158 miljoner kronor till medlemmarna, där 25,4 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna i region Mälarprovinserna.

Mötet äger rum tisdag den 28 mars på Fiholms Säteri, Västerås.

Välkomna!

Läs mer om årets möten och spännande program här

För mer information kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. I vår öppnar banken upp för att erbjuda bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.