Storstadsborna missnöjda med sitt boende – landsbygden lockar

Boende på landsbygden är klart mest nöjda med sitt boende och var tredje svensk skulle helst vilja bo på landsbygden. Det visar en ny undersökning från Landshypotek Bank. 

Den bild som målas upp när landsbygden diskuteras är ofta dyster och utan framtidsutsikter. En vanlig uppfattning är att många därför vill flytta från landsbygden in till städerna. Men vill människor verkligen det? Den undersökning som Landshypotek Bank har gjort tillsammans med Kantar Sifo visar motsatsen. Det är landsbygden och villalivet vi drömmer om, när vi får välja boende med hjärtat.

Drygt sju av tio (72%) av de tillfrågade som bor på landsbygden svarar att de bor så som de drömmer om, medan knappt hälften (45%) i städer och tätorter uppger att de har sitt drömboende.

I undersökningen blir det även tydligt att landsbygden lockar även dem som i dag bor i stad. 28% av svenskarna svarar att de helst vill bo i villa på landsbygden, vilket är många fler än de 18% som gör det idag. 48% vill helst bo i villa i en stad eller tätort, och bara 23% föredrar att bo i lägenhet.

De län där man är mest nöjda med sitt boende är de som bor i Halland, Kalmar, Jämtland och Gotland, län där många har möjlighet att bo i sitt drömboende, på landsbygden och i villa. I botten av listan återfinns flera län där många bor i stora städer, till exempel Stockholm, Uppsala och Västra Götaland.

– Tvärtemot den bild som vi ofta möter är det livet utanför storstäderna som lockar.  Landsbygden står både för drömmen och ger de värden vi svenskar vill ha för vårt boende.  Undersökningen bekräftar att många landsbygdsboende tycker att de har gjort rätt val för sitt boende, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

När man väljer bostad är det viktigaste att bo i ett lugnt område, ha möjlighet att utöva sina intressen och bo nära natur och skog, enligt svenskarna. Det finns dock skillnader mellan vad stads- och landsortsbor prioriterar vid val av boende. I städerna tycker man att karriär, kultur- och restaurangutbud och status är viktigare än vad landsbygdsborna gör. På landsbygden däremot, värderar man natur och egen trädgård högre.

– Den politiska diskussionen blir ofta storstadsfokuserad. Diskussionen skulle må bra av att än mer utgå från de positiva möjligheter som finns i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Topp 10 – det här är viktigast när svenskarna väljer bostad

1Lugn omgivning92%
2Möjlighet att utöva mina intressen88%
3Nära till skog och natur87%
4Möjlighet till arbete78%
5Stor bostadsyta66%
6Egen trädgård61%
7Bra utbud av kultur/restauranger59%
8Bo nära föräldrar/syskon59%
9Nära skola/förskola45%
10Möjlighet till karriär42%

Siffrorna anger andelen som svarat att alternativet är ganska eller mycket viktigt.

Fakta om undersökningen:

- Kantar Sifos onlinepanel med ett representativt urval för befolkningen

- Fältperioden var 14-26 juni 2017

- Totalt har 3320 personer svarat på undersökningen

Läs hela rapporten på landshypotek.se/boundersokning

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.