Svenskarna övertygade om att maten på tallriken är svensk

Svenskarna både vill och tror sig äta svenskproducerad mat. Det visar resultatet i en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank, där två av tre uppger att huvudingrediensen i den senaste lunchen kom från Sverige. Jämfört med det som erbjuds i matbutiker och på restauranger tycks svenskarna tro snarare än att veta. 

Att äta svenskproducerad mat blir allt viktigare för oss, men frågan är hur många som har koll på om maten vi äter verkligen är svensk. Resultatet i en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank visar att denna vetskap är bristfällig. Två av tresvararatt huvudingrediensen i deras senaste lunch var svensk. 17 procent svarar att de inte vet vilket land huvudingrediensen i deras senaste lunch ursprungligen kom ifrån. 

De senaste åren har ett flertal undersökningar gjorts och media har granskat exempelvis var köttet på restauranger kommer ifrån. När Sveriges Radio Dalarna under 2016 undersökte 50 restauranger serverade nästan ingen av dem svenskt kött. Många av dessa visste heller inte varifrån köttet kom ifrån. I Dagens Nyheters stickprovsundersökning på restauranger i Stockholm och Göteborg kom kalvköttet från Holland och Tyskland. Även flera större restaurangkedjor visade sig servera utländskt kött.

– Det är positivt att många vill äta svenskproducerad mat. Viljan får gärna övergå i en medvetenhet och vi uppmuntrar att man ställer frågan om matens ursprung på restauranger och i butiker. Våga helt enkelt fråga var köttet eller potatisen kommer ifrån, säger Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.

En del i viljan att äta svenskt kan vara att svenskarna tror på den lägre kemikalieanvändningen hos svenska lantbrukare. Samma undersökning visar att åtta av tio tror att bönder i Sverige använder mindre kemikalier i jordbruket jämfört med andra EU-länder. Enligt Naturskyddsföreningen ligger också Sverige lågt i mängden kemikalier per hektar jordbruksmark i jämförelse med andra EU-länder.

– Det finns flera mervärden att välja svenska råvaror. Att det används mindre kemikalier är en. Den bättre djuromsorgen är en annan, säger Margareta Lindahl.

Undersökningen

Från vilket land kom huvudingrediensen i den senaste lunchen du åt?

Sverige66%
Annat europeiskt land12%
Asien4%
Sydamerika0%
Annat1%
Vet inte17%

Tror du att bönder i Sverige använder mer eller mindre kemikalier i det svenska jordbruket jämfört med andra EU-länder?

Mer2%
Lika mycket/lite20%
Mindre78%

Frågorna ställdes av undersökningsföretaget Novus med 2 000 svarande i oktober 2016.

Läs mer om trenden Jag mår som jag äter i Landshypotek Banks Trendrapport 2016

För ytterligare information:

Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank, 070-2851363