Topplista: Hallänningarna är bäst i Sverige på att välja bostad med hjärtat

När svenskarna får svara på frågor om hur de väljer boende är det hallänningarna som är mest nöjda. Topp fem-listan utgörs av län där många bor på landsbygden och i mindre orter, förutom Halland är det Kalmar, Jämtland, Gotland och Blekinge. Detta visar en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Landshypotek Bank.

Den bild som målas upp när landsbygden diskuteras är ofta dyster och utan framtidsutsikter. En vanlig uppfattning är att många därför vill flytta från landsbygden in till städerna. Men vill människor verkligen det? Den undersökning som Landshypotek Bank har gjort tillsammans med Kantar Sifo visar motsatsen. Det är landsbygden och villalivet vi drömmer om, när vi får välja boende med hjärtat.

Bara hälften av svenskarna har valt bostad med hjärtat och bor som de drömmer om. De som i minst utsträckning är nöjda med sitt boende bor i län med några av Sveriges största städer, Uppsala, Västra Götaland, Jönköping, Västmanland och Stockholm.

Drygt sju av tio (72%) av de tillfrågade som bor på landsbygden svarar att de bor så som de drömmer om, medan knappt hälften (45%) i städer och tätorter uppger att de har sitt drömboende.

– Tvärtemot den bild som vi ofta möter är det livet utanför storstäderna som lockar.  Landsbygden står både för drömmen och ger de värden vi svenskar vill ha för vårt boende.  Undersökningen bekräftar att många landsbygdsboende tycker att de har gjort rätt val för sitt boende, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Topplistan
Respondenterna har fått svara på frågan var de skulle vilja bo om de fick välja med hjärtat och sedan om de bor så idag. Procentsatsen visar hur många som bor enligt deras önskan.

Halland65%
Kalmar61%
Jämtland59%
Gotland59%
Blekinge58%
Örebro57%
Kronoberg56%
Dalarna55%
Gävleborg55%
Skåne55%
Västernorrland50%
Värmland49%
Norrbotten47%
Östergötland46%
Västerbotten46%
Södermanland45%
Stockholm44%
Västmanland43%
Jönköping43%
Västra Götaland42%
Uppsala41%

Fakta om undersökningen:

- Kantar Sifos onlinepanel med ett representativt urval för befolkningen

- Fältperioden var 14-26 juni 2017

- Totalt har 3320 personer svarat på undersökningen

Läs hela rapporten på landshypotek.se

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare utanför storstäderna. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.