Allt färre ser sin bostad som en investering

På bara två år har andelen svenskar som ser sin bostad som en ekonomisk investering rasat. Mellan 2016 och 2018 minskade andelen från 74% till 45%. Det visar en undersökning gjord av Landshypotek Bank, framtagen tillsammans med Novus.

När Landshypotek Bank för två år sedan frågade Sveriges bostadsägare om de ser på sin bostad som en ekonomisk investering svarade 74% ja. När samma fråga ställdes i år har en stor förändring skett. Nu svarar knappt hälften, 45%, ja på frågan, en minskning med hela 29 procentenheter.

– Det är en dramatisk förändring vi ser. Med avstannande prisutveckling tycks många börjat tänka annorlunda och sundare kring sitt boende, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med särskilt ansvar för privatmarknaden på Landshypotek Bank.

När Landshypotek Bank tidigare i år undersökte svenskarnas oro för en bostadsbubbla svarade 18% att de var oroliga. Det syntes stor skillnad mellan storstäderna och övriga landet. I storstäderna var 22% oroliga för en bostadsbubbla, medan bara 13% av de som bor i resten av landet var det.

– Vi har tidigare sett att de som bor utanför storstäderna har ett sundare förhållningssätt till sitt boende. De påverkas inte lika mycket av diskussionen och förväntningar om upp och nedgångar i huspriser. Det leder till att man inte tänker utifrån att man har sin bostad för att tjäna pengar utan för att man vill bo och trivas i sitt hem, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Fakta om undersökningen:

- Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen

- 2016 svarade 2480 personer på undersökningen och 2018 svarade 2915 personer

För ytterligare information kontakta gärna:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank
Mail: sofie.essayh@landshypotek.se tel: 070-285 13 63