Bolåneutmanaren Landshypotek Bank med konkurrenskraftiga snitträntor för augusti

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden och publicerar återigen rekordlåga snitträntor nu för augusti. Banken har i snitt lånat ut till en ränta på 1,10 % på bolån till hus med tre månaders bindningstid och till 1,05 % för lån med ett års bindningstid.

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Med den långa erfarenheten av lånemarknaden, de konkurrenskraftiga villkoren och den toppmoderna digitala lösningen har banken kunnat välkomna många nya kunder. Nu närmar sig banken tre miljarder kronor i bolån till hus.

Landshypotek Bank har också några av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor.

– I början av sommaren valde vi att möjliggöra för fler att bli kunder hos oss. Vi sänkte räntorna och förändrade rabattsatserna rejält. Det är glädjande att vi kan fortsätta välkomna många nya kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen på Landshypotek Bank.

Banken är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men erbjuder nu även huslån för alla. Med en enkel digital lösning kan kunderna snabbt ansöka om och vara en del av beredningen av lånet direkt på nätet. Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad utifrån en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad.

– Vi har valt ett rakt och enkelt ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den. Vår digitala bolåneansökan är öppen dygnet runt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank erbjuder 1,08% som lägsta ränta.

Mer om Landshypotek Banks räntor finns att läsa här.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se