Bristande självförsörjning viktigaste valfrågan för jord- och skogsbrukarna

Hälften av landets lantbrukare anser att förbättra Sveriges självförsörjning på mat är den viktigaste valfrågan för jord- och skogsbrukets framtid. Men även frågor om likvärdiga villkor med Europa och att stärka äganderätten är frågor som lantbrukarna tycker är viktiga för politikerna att lyfta i årets valrörelse.

Landshypotek Bank har i en undersökning gjord av Landja, som är specialiserade på undersökningar inom jord- och skogsbruket, frågat svenska lantbrukare ”Vilken fråga tycker du är viktigast för jord- och skogsbrukets framtid i årets valrörelse?”

I en lista med sju frågor och en öppen möjlighet har de svarande fått prioritera två frågor. Hälften (49 %) anger att förbättra Sveriges självförsörjning på mat som den viktigaste.

– Det är stark signal till landets politiker: våra möjligheter att producera mer mat i Sverige är en fråga som lantbrukarna vill se mer av i valrörelsen. Här behövs också mer politiska idéer för framtiden, säger Johan Asklund, affärschef med särskilt ansvar för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Mer än var tredje uppger stärkt äganderätt och likvärdiga villkor som viktigaste frågorna. Att stärka äganderätten är viktigast för de med störst skogsarealer och likvärdiga villkor för dem med störst arealer för jordbruk.

Undersökningsfrågan: Vilken fråga tycker du är viktigast för jord- och skogsbrukets framtid i årets valrörelse?

Att förbättra Sveriges självförsörjning på mat49%
Att få likvärdiga villkor med Europa36%
Att stärka äganderätten35%
Förenkling av regelverk för småskaligLivsmedelsproduktion31%
Att stoppa byggnation på åker18%
Att minska brott på landsbygden16%
Att antalet /lantbrukare/sysselsatta minskar  5%
Annat  6%

Undersökningen har genomförts våren 2018, med 431 svarande. Urvalet är slumpmässigt draget från SCB:s jordbruksregister över lantbruksföretag med över 10 ha åker.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank,
070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se