Efter ett år på bolånemarknaden fortsätter Landshypotek Bank publicera konkurrenskraftiga snitträntor

Bolåneutmanaren Landshypotek Bank publicerar återigen konkurrenskraftiga snitträntor, nu för september. Banken har i snitt lånat ut till en ränta på 1,10 % på bolån till hus med tre månaders bindningstid, 1,08 % för lån med ett års bindningstid och 1,28 % till två års bindningstid. Banken har nu 3 miljarder i utlåning i bolån till hus.

På bara ett år har Landshypotek Bank börjat etablera sig som en bolånebank för hela landet. Med den långa erfarenheten av lånemarknaden, de konkurrenskraftiga villkoren och den moderna digitala lösningen har banken kunnat välkomna många nya kunder. Nu har banken tre miljarder kronor i utlåning i bolån till hus.

Förutom en trygg historia har Landshypotek Bank några av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor. Det bekräftas av snitträntorna för september som nu publicerats.

– Vi har valt att ha ett mycket attraktivt ränteerbjudande, men som också är rakt och enkelt. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den, helt utan förhandling, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen.

Landshypotek Bank är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men har sedan hösten 2017 erbjudit huslån för alla. Med en enkel digital lösning kan kunderna snabbt ansöka om och vara en del av beredningen av lånet direkt på nätet. Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad utifrån en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad.

– Jag är väldigt stolt över att vi lyckats vinna tusentals människors förtroende att välja oss för den förmodligen största privatekonomiska affären. Nu är siktet framåt att fortsätta utvecklas som bolånebank. Vi har bara börjat! Vi är en stark utmanare som står för äkta hållbarhet, som är trygg och långsiktig, och dessutom har ett bra erbjudande. Kännedomen om oss ökar hela tiden och det är verkligen spännande att fortsätta vår resa, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank erbjuder 1,08% som lägsta ränta.

Mer om Landshypotek Banks räntor finns att läsa här.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se