Konkurrenskraftiga snitträntor hos Landshypotek Bank under juli

Landshypotek Bank publicerar rekordlåga snitträntor för juli. Banken har i snitt lånat ut till en ränta på 1,07 % på bolån med tre månaders bindningstid och till 1,03 % för lån med ett års bindningstid.

Landshypotek Bank har konkurrenskraftiga räntor. Snitträntorna den här månaden är dock t.o.m. lägre än de som banken har erbjudit enligt den transparenta och tydliga modell som kommuniceras med kunderna.

Förklaringen till det ligger i de förändringar i listräntor och rabatter som banken gjorde i juni.

- Vi valde att möjliggöra för fler att bli kunder hos oss, när vi sänkte räntor och förändrade rabattsatserna rejält under början av sommaren. Nu påverkas våra snitträntor tillfälligt av de rabatter som ligger hos tidiga kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen på Landshypotek Bank.

Om man enbart ser till snitträntan för helt nya kunder som under juli tagit lån med tre månaders bindningstid ligger den på konkurrenskraftiga 1,11%.

- Vi har väldigt konkurrenskraftiga räntor på flera bindningstider och för flera olika belåningsgrader, men det är bara att särskilt gratulera de kunder som tidigt valde Landshypotek Bank. Hos oss lovar vi nämligen att en kund får behålla sin rabatt mot listräntan i hela 24 månader för lån med tre månaders bindningstid. Sänks listräntan så sänks kundräntan. Det är det som skett nu och visar sig i snitträntorna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Banken är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men erbjuder nu även huslån för alla. Med en enkel digital lösning kan kunderna snabbt ansöka om och vara en del av beredningen av lånet direkt på nätet.

Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad utifrån en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad. 

- Vi har valt ett rakt och enkelt ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Mer om Landshypotek Banks räntor finns att läsa här: https://landshypotek.se/rantor/bolan-rantor/

För kommentarer och ytterligare information:
Tomas Uddin, marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08