Landshypotek Bank använder den svenska skogen för att skapa unik grön obligation

Landshypotek Bank ger som första bank i världen ut en säkerställd obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären. Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse både från investerare i och utanför Sverige. Efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt. Världens investerare har därmed kunnat bidra till en grönare framtid med en investering med säkerheter i de svenska skogarna och det skogsbruk som svenska privatägda skogsägare står för.

Hållbarhet har blivit allt viktigare för företag och efterfrågas av både allmänheten och investerare inom finansmarknaden. Landshypotek Bank har finansierat den svenska skogen i snart 200 år. Nu har Landshypotek Bank gett ut en grön obligation som bygger på det svenska hållbara skogsbruket och företagen på den svenska landsbygden.

– Det är väldigt roligt med det stora intresset, efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt, vilket visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna. Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna. Det är unikt och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank.  

Gröna investeringar, såsom gröna obligationer, bygger i regel på särskilda projekt som bidrar till särskild men isolerad klimatnytta för framtiden.  Landshypotek Bank har valt att istället bygga obligationen på den hållbarhet som privata skogsbrukare står för i sin dagliga gärning – för miljön, ekonomin och samhället i stort.

Den gröna obligationen har av ledande oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero erhållit högsta rating: Dark Green. Med en storlek på 5,25 miljarder svenska kronor är det den hittills största gröna obligationen som getts ut av en svensk bank.

– Genom att bruka skogen gör våra skogsägare i Sverige en insats för klimatet och miljön varje dag. Vi är stolta över att vi och våra kunder bidrar till att utveckla finansmarknaden att bli mer hållbar genom den här obligationen, säger Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank.

Fakta om Landshypotek Banks gröna skogsobligation

  • Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC). 
  • Fastigheten ska ha ett lövbestånd om minst 5% för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.
  • Skogsmarken är privatägd och obligationen grundar sig i skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område motsvarande Gotland. 
  • Skogarna omfattar cirka 1,4 procent av svensk produktiv skogsmark och absorberar årligen drygt två miljoner ton koldioxid.
  • Obligationen uppgår till 5,25 miljarder SEK

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist
Telefon: 08 459 04 86
Mejl: martin.kihlberg@landshypotek.se

Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt
Telefon: 070 285 13 63
Mejl: sofie.essayh@landshypotek.se