Landshypotek Bank ger ut den första gröna säkerställda obligationen som finansierar hållbart skogsbruk

Landshypotek Bank ger ut den första och största gröna säkerställda obligationen utgiven i svenska kronor. Obligationen bygger på finansiering av det svenska hållbara skogsbruket. Den har mötts av ett väldigt stort intresse både från investerare i och utanför Sverige. Efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt. Med en omfattning på 5,25 miljarder svenska kronor är det den största gröna emissionen som gjorts på den svenska marknaden.

Intresset för gröna obligationer är stort och utbudet har ökat de senaste åren. Obligationerna bygger ofta på avgränsade projekt som bidrar till särskild, men isolerad klimatnytta för framtiden. Landshypotek Bank är nu första aktör att ha gett ut en grön säkerställd obligation som uteslutande finansierar hållbart skogsbruk. Obligationen grundar sig på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och till att minska koldioxidhalten i atmosfären. 

Landshypotek Bank har lång erfarenhet av finansiering av skog och bankens specialister på gröna investeringar och skogsexperter har tillsammans arbetat för att ta fram en obligation som till helhet bygger på investeringar i skogen.

– Det är väldigt roligt med det stora intresset, efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt, vilket visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna. Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna. Det är unikt och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank.  

Landshypotek Bank har finansierat jord och skog i snart 200 år. De senaste åren har banken även presenterat ett sparande för hela landet och bolån till villor utanför storstäderna. Med den säkerställda gröna obligationen tar banken ytterligare ett steg i utvecklingen.

Obligationen ges ut inom ramen för det gröna ramverk som tagits fram. Ramverket grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader och är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles. Ramverket har även erhållit en second opinion från CICERO där bedömningen är den högsta ”Dark Green”.

Obligationen bygger på certifierad skog (PEFC/FSC) eller skog med grön skogsbruksplan som inkluderar avsättningar av områden med särskilda naturvärden. Fastigheten ska ha ett lövbestånd om minst 5% för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.
Skogsmarken är privatägd och obligationen grundar sig i skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område motsvarande Gotland. Skogarna omfattar cirka 1,4 procent av svensk produktiv skogsmark och absorberar årligen drygt två miljoner ton koldioxid.

Landshypotek Banks gröna obligation riktades främst till institutionella investerare som ville placera i projekt för att minska klimatbelastningen samt främja en hållbar utveckling inom jord och skog. Danske Bank agerade som rådgivande och strukturerande, Handelsbanken och Nordea var mandaterade för emissionen. Obligationen uppgår till 5,25 miljarder SEK och har en löptid på fem år.  

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist
Telefon: 08 459 04 86
Mejl: martin.kihlberg@landshypotek.se

Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt
Telefon: 070 285 13 63
Mejl: sofie.essayh@landshypotek.se