Landshypotek Bank har passerat två miljarder i bolån

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på den svenska bolånemarknaden. I dagarna passerade banken två miljarder kronor i utlåning till de nya bolånekunderna.

Banken är en trygg aktör med närmare 200 års erfarenhet av utlåning till jord- och skog. Sedan i höstas har banken öppnat för utlåning även till husägare. Intresset har varit mycket stort. I februari passerade banken 1 miljard i utlåning och har sedan fortsatt att växa. I dagarna passerade banken 2 miljarder kronor i utlåning.

– Allt fler väljer att ha många banker och allt fler har valt en annorlunda bank. Det behövs en ny utmanare på svensk bolånemarknad. Många banker fokuserar på storstäderna men vi vill se till att ge de bästa möjligheterna för sitt boende i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.

Nu har banken presenterat att satsningen fortsätter, där det konkurrenskraftiga erbjudandet breddas med fler bindningstider och för olika belåningsgrader. Listräntorna sänks för samtliga bindningstider. Bankens bästa effektiva ränta ligger nu på 1,09 procent enligt en transparent modell.

– Vår satsning är långsiktig. Vi vill ge fler möjligheter att upptäcka en annorlunda bank med stor trygghet och erfarenhet, men med en särskild blick för möjligheterna i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Banken sticker ut med sin ägarform och sitt syfte. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare runt om i hela landet, och allt överskott går tillbaka till deras verksamhet.

– Vi är en bank med tydliga värderingar. Vår vinst går tillbaka till våra ägare som är svenska jord- och skogsbrukare, så vi alla kan fortsätta ta del av öppna landskap, välskötta skogar och lokalproducerad mat, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Läs mer om Landshypotek Banks huslån

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank,
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se