Landshypotek Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

Landshypotek Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid.

Landshypotek Bank har i drygt 180 år byggt på att kunderna haft innovationskraft, kunnat generationsväxla och ständigt bygga bättre företag. Banken möjliggör tillsammans med sina kunder att svensk landsbygd fortsätter att utvecklas. Med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid vill Landshypotek Bank uppmärksamma och stimulera det engagemang som den yngre generationen visar för det svenska jord- och skogsbruket.

Stipendiet riktar sig till studenter vars uppsatser belyser ett ämne med tydlig anknytning till det svenska jord- och skogsbruket och dess framtid. Ansökningar tas emot mellan den 1 oktober och den 31 mars, vinnaren presenteras av Landshypoteket Banks interna jury i juni 2019.

– För oss som är jord- och skogsbrukarnas bank är det avgörande med en engagerad yngre generation som vill fortsätta driva företag inom jord och skog.  Allt vi kan göra för att uppmuntra nästa generation ser jag som en god investering, för våra kunder, för näringen i stort och för vår framtida välfärd, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

När stipendiet instiftades i våras utseddes en första stipendiat. Carl-Axel Andersson vid SLU Alnarp tilldelades stipendiet för sin studie om generationsskiften inom familjeägda lantbruk. Uppsatsen belyser unga lantbrukares attityder, förhoppningar och farhågor inför ett generationsskifte. Carl-Axel är fortsatt engagerad i lantbruksfrågor och arbetar i dag på LRF konsult.

Läs mer om stipendiet på landshypotek.se/stipendium

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se