Landshypotek Bank tar den svenska skogen till börsen i Luxemburg

Som första bank i världen gav Landshypotek Bank i mitten av maj ut en säkerställd obligation helt baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och förmåga att minska koldioxidhalten i atmosfären. Intresset för obligationen har varit mycket stort bland investerare i och utanför Sverige. Den 29 juni kommer en listningsceremoni med klockringning att arrangeras på Luxemburgbörsens Luxembourg Green Exchange, världens första och ledande plattform uteslutande för hållbara finansiella instrument.

- Det är verkligen roligt att intresset för Landshypotek Banks gröna obligation har varit så stort och att det även väcker uppmärksamhet internationellt. Nu ringer vi i klockan för de svenska skogarna på Luxemburgbörsen, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks gröna skogsobligation om 5,25 miljarder kronor är den första och största gröna säkerställda obligationen i världen utgiven i svenska kronor. Obligationen möttes av ett enormt stort intresse på marknaden och övertecknades på bara en halvtimme.

Den 29 juni är det dags för nästa steg i presentationen då Landshypotek Bank håller listningsceremoni på Luxemburgsbörsen. Listningen sker på Luxembourg Green Exchange som är helt dedikerad till gröna, sociala och hållbara finansiella obligationer och värdepapper. Alla värdepapper på Luxembourg Green Exchange (LGX) är till 100 procent hållbara.

- Vi är glada och hedrade att få vara med och fira Landshypotek Banks första gröna obligation som listas på LGX. Det är imponerande hur Sveriges skogsarv hanteras på ett sätt som gynnar kvalitet och tillväxt, särskilt då privatpersoner äger hälften av alla skogar som utgör över 50 procent av Sveriges totala landareal, säger Julie Becker, Head of LGX och ledamot av LuxSE Executive Committee.

Ramverket för Landshypotek Banks gröna obligation grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Det är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och ramverket har även erhållit en second opinion från CICERO där bedömningen är den högsta ”Dark Green”. Obligationen uppgår till 5,25 miljarder kronor och har en löptid på 5 år.

- Luxembourg Green Exchange är en ledande plattform för emittenter, kapitalförvaltare och investerare som inriktar sig på gröna finansiella instrument och värdepapper. Inträdeskraven är hårda och vi är både glada och stolta över att Landshypotek Banks gröna obligation nu har listats där, tillägger Martin Kihlberg.