Landshypotek Bank visar konkurrenskraftiga snitträntor för juni

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Nu publicerar banken snitträntorna för juni. Under månaden har Landshypotek Bank lånat ut till en snittränta på 1,10 % för bindningstiden tre månader och 1,02 % för ett års bindningstid.

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Banken är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men nu även har huslån för alla. Med en enkel digital lösning kan kunderna snabbt ansöka om och vara en del av beredningen av lånet direkt på nätet. Villkoren för kund är konkurrenskraftiga.

I början av juni sänkte banken samtliga sina listade räntor och erbjuder konkurrenskraftiga räntor för fler bindningstider.

– Vi arbetar aktivt för att vi långsiktigt ska ha attraktiva räntor för våra kunder. Allt fler upptäcker också oss som en annorlunda, men samtidigt långsiktig och trygg bank som utmanar på svensk bankmarknad. Med räntan, den digitala lösningen och våra tydliga värderingar blir vi ett starkt alternativ för allt fler på marknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bolånen i Landshypotek Bank.

Den senaste publiceringen av snitträntor visar att Landshypotek Bank har några av marknadens mer konkurrenskraftiga snitträntor på flera bindningstider. Under juni månad hade Landshypotek Bank en snittränta på 1,10 % för bindningstiden tre månader och 1,02 % för ett års bindningstid när det gäller bolån till hus. Många kunder har hittat till den värderingsstyrda banken och i juni passerade banken 2 miljarder i utlåning till de nya bolånekunderna.

Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad utifrån en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad.  

– Vi har valt ett rakt och enkelt ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den. Våra värderingar grundar sig i att möjliggöra för människor att bo och driva företag i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Mer om Landshypotek Banks räntor

Fakta: Med närmare 200 års erfarenhet av finansiering inom jord och skog har banken en grund som vilar på trygghet och långsiktigt hållbara lösningar. Landshypotek Bank sticker också ut på marknaden med sin ägarform och sitt syfte. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare runt om i hela landet, och allt överskott går tillbaka till deras verksamhet. Banken har genom åren finansierat 100 000-tals satsningar på en levande och hållbar landsbygd – på öppna landskap, välskötta skogar och lokalproducerad mat​.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank,
070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se