Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna vill få in jord och skog i grundskolans läroplan

Landets lantbruksföretagare anser att allmänheten inte har en rättvis bild av det svenska jord- och skogsbruket. Att införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan skulle vara ett viktigt steg för att öka kunskapen. Det anser Landshypotek Banks Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet. 

Sommarens extrema hetta har slagit hårt mot den svenska lantbruksnäringen. Både skogsbrukare och lantbrukare har drabbats hårt av torkan och bränderna. Lantbrukarnas situation har aktivt diskuterats i media och många har positivt velat engagera sig för att stötta Sveriges bönder. Samtidigt indikerar Landshypotek Banks nya Lantbrukspanel att lantbrukarna ofta känner sig missförstådda och förbisedda av politiker, media och allmänheten. En överväldigade majoritet (åtta av tio) paneldeltagare anser att allmänheten inte har rätt bild av det svenska lantbruket. Över hälften tycker att lantbruksfrågor bör införas i grundskolans läroplan.

– Många har en förlegad bild av de gröna näringarna. Med kunskap redan i grundskolan ökar förutsättningarna för nästa generation att förstå vilken central roll lantbruket spelar i samhället, säger Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Lantbrukspanelen visar även att över hälften av lantbrukarna önskar mer och bättre rapportering kring lantbruket i media. Lika många efterfrågar ökad uppmärksamhet av politiker kring lantbruksfrågor. Dessa åtgärder tillsammans med införandet av lantbruksfrågor i grundskolan är enligt panelen de viktigaste för att allmänheten ska få en så god bild av lantbruket som möjligt.

– Engagemanget för jord- och skogsbruket har under sommaren varit väldigt stort och positivt, men samtidigt är det viktigt att även kunskapen ökar om det moderna jord- och skogsbruket. För att exempelvis kunna göra medvetna och bättre val i butik krävs kunskap både om lantbrukets förutsättningar och verksamhet, tillägger Johan Asklund.

Om Landshypotek Banks Lantbrukspanel: 
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska livsmedelsproduktionen. Bland de svarande finns några av landets större lantbruksföretagare. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men ger en god bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel. 

Frågor och svar från panelen

Anser du att allmänheten har rätt bild av svenskt lantbruk idag?

Ja10%
Nej81%
Vet ej9%

Vad behöver göras för att allmänheten ska få en så god bild av lantbruket som möjligt?

(Välj minst ett och som mest tre alternativ) 

Mer och bättre rapportering i media55%
Mer uppmärksamhet av politiker55%
Fler goda företrädare och enskilda lantbrukare som berättar om lantbruket36%
Fler starka organisationer som företräder lantbruket10%
Främja lokala samarbeten9%
Införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan56%
Fler lantbruksprofiler som syns i sociala medier16%
Bättre förutsättningar för direktkontakt mellan lantbrukare och konsument25%
Vet ej1%
Annat8%

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se