Landshypotek delar organisationen för att komma närmare Norrlands medlemmar

Landshypotek Ekonomisk Förening i Norrland vill komma närmare medlemmarna och vill därför dela sig i två regioner.

– Vi har sedan länge intensivt diskuterat hur vi engagerar medlemmarna i högre grad och ökar vår lokala närvaro. Vi vill och jobbar för att komma närmare medlemmarna, säger Dan Olsson, ordförande i Landshypotek Region Norr.

Landshypotek Ekonomisk Förening är medlemsorganisationen för jord- och skogsbrukarnas bank Landshypotek Bank och har funnits sedan 1836. Medlemmarna är också kunder i den egna banken Landshypotek Bank och är 40 000 till antalet. Landshypotek Ekonomisk Förening är en av Sveriges största kooperationer.

Föreningen finns för att säkerställa att det finns en egen bank för ägare och arrendatorer till jord- och skogsbruksfastigheter. Huvuduppgifterna för föreningen är att vara bankägare, stärka medlemsrelationen och utföra värderingar av fastigheter på uppdrag av banken.

På årets regionmöte beslutade medlemmarna att dela nuvarande Region Norrland i två regioner, med de föreslagna namnen Norr och Mitt. Enligt förslaget till stämman ska Region Mitt utgöras av Västernorrlands och Jämtlands län och Västerbotten och Norrbotten län bildar Region Norr.

– Det görs många fastighetsaffärer i regionen, främst på skogssidan men också inom lantbruk och lantbruksboende, där vi ska vara en given aktör. Därför vill vi stärka våra möjligheter att ha medlemsdialog och utföra värderingar över hela området vilket kommer att gå lättare ifall vi delar upp området i två delar, säger Dan Olsson.

– Det känns viktigt att vi gör den här förändringen. Vi hoppas att fler skall bli medlemmar som resultat av att vi blir aktivare och kommer närmare till skillnad från mycket annat i samhället som kommer längre ifrån den enskilda individen. Förslaget kommer nu tas upp på den årliga stämman.

Föreningens beslutsordning innebär att när nu regionmötet beslutar enligt styrelsens förslag så går det vidare till föreningens årsstämma som tar slutgiltig ställning. Ställer sig Föreningsstämman bakom regionstyrelsens förslag kallas medlemmarna i respektive region till ett extra regionmöte för att välja nya styrelser och valberedningar.

Landshypotek Ekonomisk Förening håller stämma den 19 april.