Landshypotek ökar lokala närvaron genom delade medlemsregioner i Norrland

Landshypotek Banks medlemsorganisation delar nuvarande region Norrland för att komma närmare medlemmarna. På torsdag 23 augusti hålls de första medlemsmötena i Sollefteå och Skellefteå för de nya regionerna Mitt och Norr.

- Norrland utgör ett stort geografiskt område och det görs många fastighetsaffärer i regionen. Nu stärks våra möjligheter att ha medlemsdialog och utföra värderingar över hela området när regionen delas i två mindre. Ökad närvaro ökar också möjligheten att träffa nya medlemmar och kunder, säger Dan Olsson, ordförande i Landshypoteks nuvarande region Norrland.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas bank. Banken bygger verksamheten på närheten till de gröna näringarna. Kundansvariga runt om i landet kan jord- och skogsbruk och ekonomi. Regionalt förtroendevalda i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening har en direkt närhet till de gröna näringarna och bl.a. uppdrag för banken att värdera jord- och skogsbruksfastigheter. I Norrland förändrar nu Landshypotek Ekonomisk Förening sin indelning för att komma närmare medlemmarna och öka förutsättningarna för den lokala medlemsdialogen.

- Det känns bra att vi nu kan genomföra denna förändring. Vi har under en längre tid diskuterat hur vi kan öka vår lokala närvaro och komma närmare medlemmarna i Norrland. Nu ökar förutsättningarna för detta, säger Dan Olsson, ordförande i Landshypotek Region Norr.

Det var på årets regionmöten i mars som medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening beslutade att dela nuvarande region Norrland i två regioner, region Norr och Mitt. Extra regionmöten hålls nu för de nya regionerna i Skellefteå och Sollefteå på torsdag den 23 augusti. Vid mötena kommer nya styrelser, fullmäktige till föreningsstämman och valberedning väljas för de två regionerna. Västerbotten och Norrbotten län bildar Region Norr medan Västernorrlands och Jämtlands län utgör region nya Region Mitt. Medlemsmötena gästas också av Sven Erik Hammar, ordförande i LRF skogsägarna respektive Pär Lärkeryd, VD för Norra skogsägarna, som talar om ”Skogen och äganderätten”.

Tid och plats:
Regionmötet för Region Norr hålls på Solviks Folkhögskola, Frostkåge Skellefteå, med start kl.18.00.
Regionmötet för Region Mitt hålls på Hotell Hallstaberget, Sollefteå, med start kl.18.00.

FAKTA:
Landshypotek Ekonomisk Förening är medlemsorganisationen för jord- och skogsbrukarnas bank, Landshypotek Bank. Landshypotek har funnits sedan 1836. Medlemmarna är också kunder i den egna banken och är 40 000 till antalet. Landshypotek Ekonomisk Förening finns till för att säkerställa att det finns en egen bank för ägare och arrendatorer till jord- och skogsbruksfastigheter. Föreningens huvuduppgifter är att vara bankägare, stärka medlemsrelationen och utföra värderingar av fastigheter på uppdrag av banken.