Pressinbjudan: Landshypotek bjuder in till årets stora medlemsmöte

Nu är det dags för årets stora medlemsmöte. Regionmöte 2018 i Landshypotek Ekonomisk Förening äger rum på tio platser runt om i landet. För medlemmarna i Örebro hålls regionmöte onsdag den 21 mars på Örebro Universitet. Regionmötet är årets viktigaste mötesplats för medlemmarna som tillsammans äger Landshypotek Bank.

Under mötet kommer landshövding Maria Larsson att hålla föredrag under rubriken: Betydelsen av de gröna näringarna i Örebro län. Även Björn Eriksson, Lantmäteriet, kommer att hålla föredrag under rubriken: Slå vakt om dina rättigheter – skydda dina avtalsservitut.

På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i sin egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls onsdag den 21 mars med start kl 17.00 på Örebro Universitet, Långhuset, hörsal L1.

Landshypotek Bank har blivit en bank för allt fler. Under hösten gjorde banken en lyckad introduktion på bolånemarknaden och allt fler flyttar sitt bolån till den värderingsdrivna banken.

Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD och tf distriktschef Anna Lundin, berättar om utvecklingen i banken och vad som händer på den lokala marknaden. Bankens resultat presenteras. Lars-Johan Merin, regionordförande tillika representant från föreningsstyrelsen berättar om föreningens aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till utdelning 2018.

Landshypotek Bank säkerställer tillsammans med sina kunder att det finns finansiering av svenska gårdar och att överskott i banken hålls inom näringen. I år förslås en utdelning på 153 miljoner kronor till medlemmarna, där 9,1 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna i regionen Örebro.

Mötet hålls onsdag den 21 mars med start kl 17.00 på Örebro Universitet, Långhuset, hörsal L1.

Välkomna!

Läs mer om årets möten och spännande program här

För mer information kontakta:
Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070 2851363