Pressinbjudan: Välkommen till börsöppning när världens första säkerställda skogsobligation listas

Landshypotek Bank har som första bank i världen gett ut en säkerställd obligation helt baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären. Intresset för obligationen har varit mycket stort såväl bland investerare i och utanför Sverige som miljö- och hållbarhetsintresserade. På fredag hålls listningsceremoni för obligationen.

På fredag morgon den 25 maj kommer Landshypotek Bank att hålla en listningsceremoni med börsöppning på Nasdaq för den gröna skogsobligationen. På plats kan du få mer information om obligationen och det går att prata med de som varit med och tagit fram den.

Landshypotek Banks gröna skogsobligation är den första och största gröna säkerställda obligationen i världen utgiven i svenska kronor.

Gröna investeringar, såsom gröna obligationer, bygger i regel på särskilda projekt som bidrar till särskild men isolerad klimatnytta för framtiden.  Landshypotek Bank har valt att istället bygga obligationen på den hållbarhet som privata skogsbrukare står för i sin dagliga gärning – för miljön, ekonomin och samhället i stort.

Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse både från investerare i och utanför Sverige. Efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt. Med en omfattning på 5,25 miljarder svenska kronor är det den största gröna emissionen som gjorts på den svenska marknaden.

– Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna och väldigt roligt med den stora uppmärksamheten som det blivit. Obligationen är unik och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank. 

Landshypotek Bank har i drygt 200 år finansierat satsningar på den svenska landsbygden. Banken möjliggör tillsammans med sina kunder att svensk landsbygd och livet utanför storstäderna fortsätter att utvecklas.

Läs mer om Landshypotek Banks gröna skogsobligation här

Är du intresserad av att komma till listningsceremonin skicka din anmälan till sofie.essayh@landshypotek.se senast onsdagen 23 maj.

Listningsceremonin med börsöppning hålls:

Fredag 25 maj, klockan 08:30 - 09:30

Nasdaq Stockholm

Tullvaktsvägen 15

Stockholm

Välkomna!

För mer information vänligen kontakta:

Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070 2851363