Pressinbjudan: Göran Persson talar på Landshypotek Ekonomisk Förening föreningsstämma

Landshypotek Ekonomisk Förening håller föreningsstämma den 19 april. Förtroendevalda från hela landet samlas i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. På stämman tas det beslut om årets medlemsutdelning, där förslaget är att 153 miljoner delas ut till medlemmarna för 2017 års resultat. Årets stämmotalare är Göran Persson, landsbygdsföretagare och f.d. statsminister.

Landshypotek Bank ägs av ca 40 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman presenterar vd Per Lindblad utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2017. Gunnar Lans, medlemschef och verkställande tjänsteman, presenterar utvecklingen i föreningen. Val sker till styrelsen, där bl a Per-Olof Hilmér är föreslagen som ny ordförande. 

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2017 och till stämman föreslås att 153 miljoner kronor delas ut till medlemmarna, vilket är 9 % på investerat kapital. Det innebär att 153 miljoner går till Sveriges jord- och skogsbrukare.

Under eftermiddagen, efter stämmoförhandlingarna, cirka 15.00, kommer årets stämmotalare Göran Persson, landsbygdsföretagare och f.d. statsminister, prata under rubriken ”Gröna näringarnas avgörande roll för hållbar utveckling”.

Stämman är öppen för externa gäster och media.

Tid: torsdag den 19 april 2018, kl. 10.00

Plats: Gröna Lunds-teatern, Lilla Allmänna Gränd 9, Stockholm

 Program

09.00 Registrering med förmiddagskaffe

10.00 Stämman öppnar

Ordförande Lars Öhman öppnar årets stämma. Stämmoförhandlingar, inkl.

presentation av VD Per Lindblad om Landshypotek Banks utveckling och resultat 2017 och Gunnar Lans om föreningens verksamhet, resultat och förslag till utdelning.

11.15 Extern inspiration: Vässad innovationsförmåga och Internet of Things –

nyckelkomponenter i de gröna näringarnas framtid

Filip Lundin och Tove Lindgren, Macklean

12.00 Lunch serveras i Biergarten

13.15 Landshypoteks framtid och utveckling – varumärke, digitalisering och kund­kontakt

Samtal med ordförande i föreningen och för banken.

Därefter en presentation av några områden i bankens utveckling med representanter för banken.

14.40 Eftermiddagskaffe

15.00 Stämmotal: Gröna näringarnas avgörande roll för hållbar utveckling

Göran Persson, Landsbygdsföretagare och f.d. statsminister.

15.45 Avslutning

Ordförande summerar och avslutar dagen.

16.00 Dagen avslutas

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070-285 13 63