Sommarens torka gav ökat samarbete mellan lantbrukare

Årets största händelse inom de gröna näringarna är torkan. Alla lantbrukare påverkades, men på olika sätt. Lantbruksföretagarna kände av det större intresset från allmänheten och politiker. Fram växte också innovationskraft och ny samverkan mellan lantbrukare. Det visar Landshypotek Banks senaste Lantbrukspanel – som vikts åt upplevelsen av torkan.

Torkan sommaren 2018 drabbade svenska lantbrukare hårt. Landshypotek Banks Lantbrukspanel, som består av lantbruksföretagare över hela landet, visar att så gott som alla påverkades. Hälften av paneldeltagarna uppger att de hade planerat sin verksamhet så att de var förberedda på vissa väderförändringar, men givetvis inte för den extrema torkan och nästan tre av fyra svarar att de kände viss hopplöshet.

Men fram växte också nya lösningar och samarbete. Närmare hälften av lantbrukarna i svarspanelen menar att på grund av sommarens torka har samarbetet med andra lantbrukare ökat. Var fjärde lantbrukare svarar att på grund av torkan har de fått hitta alternativa lösningar i sin verksamhet.

– Det bekräftar både den innovationskraft och samarbetsvilja som finns inom lantbruket. Att ständigt hitta nya lösningar visar på den styrka som finns hos våra svenska lantbrukare, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Majoriteten av paneldeltagarna (8 av 10) tror att torkan får betydande konsekvenser för gröna näringarna och många uppger att de själva kommer att förändra verksamheten, bl.a. med ökad lagerhållning och investeringar för ökad beredskap mot extremt väder. Knappt någon aviserar att de själva tänker lägga ned sin verksamhet. För 7 av 10 är känslan som lantbrukare fortfarande positiv.

I Lantbrukspanelen 2/2018 – upplevelsen av torkan finns mer svar på fler frågor samt också intervjuer med LRF:s ordförande Palle Borgström, lantbruksföretagaren Elof Nilsson och Cecilia Rogne, kundansvarig på Landshypotek Bank.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen omgång 2 2018

Landshypotek Banks Lantbrukspanel
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska livsmedelsproduktionen. Bland de svarande finns några av landets större lantbruksföretagare. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men ger en god bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel. 

Några av svaren i panelen:

Hur väl stämmer nedan påståenden in på dig när det kommer till sommarens torka?

Instämmerhelt ochhålletInstämmertill stor delInstämmertill viss delInstämmerinte allsVet ej
Jag har känt hopplöshet7.92 %13.86 %52.48 %25.74 %0 %
Jag har känt mig ensam2.97 %3.96 %22.77 %70.3 %0 %
Jag hade planerat min verksamhet så att jag var förberedd påväderförändringar4.95 %13.86 %64.36 %15.84 %0.99 %
På grund av sommarens torka har samarbetet med andra lantbrukareökat2.97 %21.78 %48.51 %24.75 %1.98 %
På grund av sommarens torka har jag fått hitta alternativa lösningar imin verksamhet13.86 %30.69 %37.62 %16.83 %0.99 %
På grund av sommarens torka har samarbetet med allmänheten ökat4.95 %9.9 %36.63 %45.54 %2.97 %

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se