Stockholmarna flyr sina hem på semestern

Hur gärna man tillbringar semestern hemma skiljer sig stort beroende på vart i landet man bor. Stockholmarna reser helst iväg, medan majoriteten av Blekingeborna gärna tillbringar semestern i sitt hem. Detta visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank.

Stockholmarna lämnar gärna hemmet under ledigheten. Nästan två tredjedelar av de som bor i Stockholm uppger att de inte vill tillbringa sin semester hemma. Storstadsbor är generellt mindre benägna att vilja stanna hemma under semestern. I de tre största städerna är det endast 42% som svarar att de kan tänka sig att stanna hemma på semestern. Utanför storstäderna är motsvarande siffra 56%. De som trivs bäst i sina hem på semestern är boende i Blekinge, Västernorrland, Halland, Värmland och Västerbotten.

– Fler utanför storstäderna har valt sitt boende med hjärtat och för att det ska vara ett hem att trivas i. Trivs man i hemmet blir det en naturlig del av rekreationen, platsen där man umgås med vänner, utövar sina intressen och därmed också given för semesterplanerna. Det är noterbart att det är stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank.

Viljan att semestra hemma skiljer sig också utifrån vilket boende du har. Boende i bostadsrätt vill allra helst tillbringa semestern någon annanstans än i det egna hemmet, medan villaägare gärna stannar hemma. Sex av tio villaägare (58%) tillbringar gärna semestern hemma. Det gäller enbart var tredje (34%) av de som bor i bostadsrätt.

Topplista – vilka trivs bäst i sina hem på semestern

Jag tillbringar gärna min semester hemma. Andel som svarat instämmer helt eller instämmer delvis. 

1Blekinge 69%
2Västernorrland65%
3Halland63%
4Värmland62%
5Västerbotten62%
6Kalmar61%
7Jämtland59%
8Örebro59%
9Södermanland59%
10Kronoberg58%
11Västmanland58%
12Dalarna53%
13Östergötland53%
14Skåne52%
15Norrbotten52%
16Jönköping50%
17Västra Götaland50%
18Gävleborg49%
19Uppsala42%
20Stockholm38%

Gotlands län är ej med, då länet har för få svarande i undersökningen.

Fakta om undersökningen:
Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen. Fältperioden var mellan 14-28 mars 2018. Totalt har 2915 personer svarat på undersökningen.

För ytterligare information kontakta gärna:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank
Mail: sofie.essayh@landshypotek.se, tel: 070-285 13 63