Större oro för bolånet i storstäderna än i övriga landet

Synen på den egna bostaden och på finansiering av bostaden skiljer sig stort beroende på var i Sverige man bor. I landets storstäder finns en betydligt större oro för högre räntor. Storstadsborna uppger att högre räntor kommer att påverka levnadsvanor och den privata konsumtionen. Boende utanför storstäderna är inte lika oroliga och pratar mindre om sitt bolån. Det visar Landshypotek Banks Boendebarometer, en återkommande undersökningsrapport som Landshypotek Bank tagit fram tillsammans med Novus.

I storstäderna är en knapp tredjedel (28%) ganska eller mycket oroliga för ökade bolåneräntor. Bland de som bor utanför storstäderna är motsvarande siffra en femtedel (20%) och rikssnittet ligger på 23%. Majoriteten av till exempel stockholmarna (80 %) uppger att deras levnadsvanor skulle påverkas av en höjd bolåneränta. Av de boende i bostadsrätt uppger dubbelt så många att de kommer att få svårt att köpa nytt boende om bolåneräntan går upp jämfört med villaägare (18% jämfört med 9%). Två av tre av de som skulle påverkas av räntehöjningar uppger att de kommer behöva minska sin konsumtion.

– I undersökningen är det tydligt att de som bor utanför storstäderna tycks känna att de lever med en sundare boendeekonomi. Bolåneekonomins påverkan på levnadsvanor och konsumtionsmöjligheter blir betydligt större för de som bor i landets största städer och därmed blir också oron större, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.  

Bostadsekonomin påverkar storstadsborna även mer i vardagen och i vardagssamtalen. Att diskutera räntor, bolån och kvadratmeterpriser med vänner och familj hör till vanligheterna, det görs tre gånger så ofta jämfört med de som inte bor i en av landets tre större städer. Till exempel drygt fyra av tio (38%) stockholmare pratar regelbundet om bostadspriser, siffran för boende utanför storstäderna ligger på två av tio (22%).

– Ofta blir storstäderna utgångspunkt för all ekonomisk diskussion. Undersökningen bekräftar att vi måste se skillnaderna över landet. Människor tycks se mer tryggt och stabilt på sitt boende och kopplingen till privatekonomin utanför de större städerna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.  

Fakta om undersökningen:

- Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen

- Fältperioden 14-28 mars 2018

- Totalt har 2915 personer svarat på undersökningen

Om Boendebarometern:
Boendebarometern är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger unik insikt i hur svenskarna ser på sina bostäder, vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på sin bostadsfinansiering.

Läs hela rapporten här:
Landshypotek Bank Boendebarometern

För ytterligare information kontakta gärna:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank
Mail: sofie.essayh@landshypotek.se, tel: 070-285 13 63