Valberedningen föreslår ny styrelseordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening

Valberedningen föreslår att Per-Olof Hilmér blir ny styrelseordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening. Valberedningen föreslår också nyval av Claes Mattsson som ny ledamot i styrelsen. Beslut tas på årets stämma som hålls den 19 april på Gröna Lunds-teatern i Stockholm.

Lars Öhman har meddelat att han avgår som ordförande och kommer under årets stämma att tackas av. Valberedningen föreslår nu Per-Olof Hilmér till ny ordförande. Per-Olof har länge varit förtroendevald inom Landshypotek och har sedan 2017 varit vice ordförande.

Till styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslås omval av ledamöterna Erik A Eriksson, Hans Heuman, Paul Isaksson, Kristin Johansson och Lars-Johan Merin. Nyval föreslås av Claes Mattsson. Claes har en långtgående erfarenhet från bankvärlden och en gedigen bakgrund inom de gröna näringarna genom dels sin utbildning som Ekonomagronom samt sin drift av eget jordbruk sedan tidigt 80-tal.

Till valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslås två nya ledamöter.  Omval föreslås av Peter Borring, Christina Dahl, Ann-Britt Karlsson och Sören Kihlberg. Nyval föreslås av Christina Forsgren från Lycksele som är ledamot i LRF Lyckselebygden och Stationschef OKQ8 i Storuman samt föreslås av Rickard Axdorff, från Dyltabruk, som är ledamot Svenska Jägareförbundet, medgrundare av projekt Egendomligt, grundare av Naturbrukarna Sverige, produktchef på tidningen Skogsaktuellt.

Ny vice ordförande utses inom den nya styrelsen.

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070-285 13 63