Möt Robert

Robert Liljeholm: "Det bästa med mitt jobb är de långsiktiga kundrelationerna"

Robert Liljeholm har varit en del av Landshypotek i ett kvarts sekel. Med hjälp av goda rekommendationer från en tidigare arbetsgivare fick han jobbet som kundansvarig på örebrokontoret 1997. Idag är han en självklar och mycket uppskattad kollega på banken och välkänd bland många av traktens lantbruksföretagare när de vill diskutera finansieringsfrågor.

Robert är kundansvarig för större produktionslantbruk i Örebro med omnejd. I arbetsuppgifterna ingår nyutlåning, årsföredragningar, att upprätthålla kundkontakten med befintliga kunder samt att jobba med presumtiva nya kunder. Det är också viktigt att bygga och underhålla kontaktnäten i branschen.

– Det bästa med mitt jobb är de långsiktiga kundrelationerna och att få följa kunderna under deras resa med sitt företag. Jag är genuint intresserad av branschen och kunderna, vilket de förhoppningsvis märker och gör att de vill vara kvar i banken under lång tid. Självklart behövs även en marknadsmässig prissättning så att kunden känner att finansieringskostnaderna ligger på en rimlig räntenivå.

Nätverket är avgörande

Allt handlar om förtroende mellan banken och kunderna menar Robert. Att bygga och utveckla nätverk är också avgörande.

–  Landshypotek Bank är en unik bank med fokus på i huvudsak ett område – att finansiera satsningar inom det svenska jord- och skogsbruket – vilket gör oss långsiktiga och trovärdiga. Våra lokala kontor med personal som känner till marknaden i området, följer våra kunders verksamheter över tid och har bra kontaktnät, är också en framgångsfaktor.

Kollegorna viktiga

Robert berättar att det alltid pratas affärer mellan kollegorna på kontoret i Örebro.

– Landshypotek Örebro har alltid haft en stark ställning på marknaden regionalt och anledningen är säkert flera. Vi har ett öppet och ärligt sätt mot varandra och delar rikligt med oss av kunskap, tips och trix i vardagen.

Robert är uppvuxen på landet men hade själv ingen koppling till lantbruk innan han började på Landshypotek. Idag äger han en skogsfastighet som han jobbar med så fort det finns tid. Annars lägger han mycket av sin fritid på fotboll då han är aktiv i sonens fotbollslag.

Robert Liljeholm

Jobbar som: Kundansvarig på Landshypoteks kontor i Örebro
Jobbat på Landshypotek sedan: 1997
Utbildning: Civilekonom
Beskriv Landshypotek med tre ord: Långsiktiga, Kunniga, Omtänksamma