Höstmöte online

Stort intresse för Landshypotek med vänners Höstmöte 

Under torsdagskvällen, 26 november, samlades kunder och andra intressenter inom gröna näringarna till ett digitalt Höstmöte kring lantbruksåret som gått och det som kommer. Landshypotek Bank stod värd för den timmeslånga sändningen som var öppen för alla att ta del av. Över 600 personer deltog live och det bjöds på många intressanta diskussioner och inlägg tillsammans med inbjudna gäster och röster från lantbruksföretagare själva runt om i landet. 

Tack till alla som deltog!

Här kan du se fyra olika temaklipp eller hela sändningen

Temaklipp 1: Så påverkar ekonomin samhället och lantbruket
Annika Winsth, Nordea, Olof Manner, Swedbank och Frida Bratt, Nordnet, ger sin bild av den ekonomiska utvecklingen 2020 och vad vi kan förvänta oss under 2021. I studion ger Per Lindblad och Helena Andersson från Landshypotek Bank sina tolkningar av hur pandemins påverkan på ekonomin har slagit mot lantbruket i stort och lantbrukaren specifikt och om den märkts av bland bankens kunder.

Temaklipp 2: De gröna näringarnas utveckling
Konjunkturläget för enskilda näringsgrenar inom lantbruket presenteras och ett panelsamtal om hur läget inom lantbruket är och vad som behövs framåt diskuteras. Medverkar gör Per Skargren, Ludvig & Co, Per Lindblad, Landshypotek Bank, Annika Bergman, Hushållningssällskapet, och Jan Lorentzon, LRF. Samtalet leds av Linda Grimstedt från Växas tidning Husdjur.

Temaklipp 3: Trender och opinion kring lantbruket
Röster från olika aktörer inom de gröna näringarna delar huvudbry och frågor som de anser är viktiga för politiker och branschen att agera på – där oron för att bruka mark och förväntan på skogen är mycket stor. I studion utvecklar Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, och Lars-Johan Merin, lantbrukare och styrelseledamot i Landshypotek Bank, de frågeställningar och utmaningar som lyfts.

Temaklipp 4: Året som gått hos Landshypotek
Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening och Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, berättar om året som gått där utdelningsfrågan varit högaktuell och prioriterad. Per delar också med sig av vad som är på gång i banken under 2021.

Hela sändningen: